Welkom op de website van Bond van Zangkoren in Friesland

Bond van Zangkoren Friesland

De Bond van Zangkoren in Friesland is opgericht op 11 juni 1911. Wij zijn een provinciale bond en ons belangrijkste motief hiertoe is dat wij van mening zijn dat we hierdoor directer contact kunnen hebben met de koren en hun leden waardoor we de belangen maximaal kunnen behartigen.  Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk. Op deze wijze kan ook aandacht worden besteed aan de provinciale problematiek. De Bond van Zangkoren in Friesland is aangesloten bij Koornetwerk Nederland.

Wat doet de bond?

Het doel van de bond is “de belangen van de koorzang in het algemeen en van de leden in het bijzonder te bevorderen.” In een ingewikkelde samenleving is het bijna vanzelfsprekend om georganiseerd te zijn. Ook bij ons geldt dat één plus één drie is. Met andere woorden: de ervaring van de aangesloten koren bij elkaar brengen en het bundelen van de krachten levert dié kracht op die een enkel koor niet kan bewerkstelligen.