Concours 2012

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Overzichtsfoto Concours 2012

The long day closes: een prachtig nummer subliem gezongen door de Kansjongers uit Jubbega sloot tegen 21.00 uur een prachtige dag af van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Op 14 april jl. was het voor een 24 tal koren eindelijk zover om na een periode van intensief oefenen het resultaat hiervan voor het voetlicht te brengen.
’s Morgens om elf uur kon voorzitter Hofstee al een redelijk aantal toeschouwers welkom heten, waaronder de vakjury Jos Jansen uit Assen en Yme van der Valk uit Oldemarkt.
Ger van Zanden verzorgde dit jaar voor de eerste keer de presentatie en ze deed dit als een prima presentatrice: de juiste vrouw op de juiste plaats.

Het resultaat mocht er zijn dit jaar:
7 koren in de categorie A, 12 koren in de categorie B en 5 koren in de categorie C presteerden het om dit keer geen 3e prijzen te halen.
Maar liefst 11e eerste prijzen en 13 2e prijzen stonden aan het eind van de dag op het scorebord.

Er is vol enthousiasme gezongen en wat een inzet!

De hele dag was er een publieksjury aanwezig die er voor zorgde dat de voorzitter aan het eind van het gebeuren de wisselbeker weer kon uitreiken. Opvallend was dat dit jaar ruim gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om plaats te nemen in de publieksjury.

Uiteindelijk bleek dat de vakjury maar liefst 252,5 punten gaf aan het vrouwenkoor Solid uit Harlingen olv. Gert-Jan Hoekstra. Vol enthousiasme en perfect uitgevoerd brachten de 15 vrouwen hun nummers voor het voetlicht. Een boppenslach zullen de Friezen zeggen. (kaatsers onder u zullen weten wat er mee wordt bedoeld) Het vocaal ensemble Capella Novum uit Joure wist 222 punten te vergaren van de vakjury. Ook ruim een eerste prijs.

Bijzonder dat de publieksjury niet afweek van de vakjury: ook hier werd vrouwenkoor Solid uit Harlingen ruim eerste met maar liefst een gemiddelde van 8,5. 2e werd Ons Genoegen uit Oldeholtpade (7,9) en 3e Vocaal ensemble Capella Novum uit Joure (7,8)

Tijdens het tellen van de punten en het berekenen van de prijzen bracht Frjemd Folk een spetterend optreden. Zij zorgden ervoor (nooit eerder geschied in ons 100 jarig bestaan) dat de voetjes van de vloer kwamen van veel aanwezigen.

Het Frysk Folksliet sloot, zoals gebruikelijk, deze mooie dag af.

 

Gauke Dijkstra, secretaris