Het startschot voor de Bond!

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Zo na de zomervakantie begint het werk van de Friese bond weer op gang te komen. Het is al jaren de gewoonte van het bestuur om het seizoen te beginnen met een informeel samenzijn, waar alle belangrijke zaken de revue kunnen passeren.

Een bestuurslid organiseert deze activiteit. Dit jaar was de heer Haantjes bereid om de middag te organiseren. Hij had er een aantal uitstapjes aan vast gekoppeld, waardoor het een gezellige activiteit werd. Allereerst bezochten we de kerk van Wyckel. Een prachtige, in de 14e eeuw gebouwde kerk, waarvan alleen de toren nog oorspronkelijk is. In de kerk bevindt zich de marmeren graftombe van Menno van Coehoorn. Deze beroemde veldheer en vestings-bouwkundige bezat in Wyckel een riant buiten, waar helaas niets van bewaard is gebleven.

Daarna trokken we naar Lemmer naar het ir. D.F. Woudagemaal,’s werelds grootste nog werkende stoomgemaal, plaatselijk beter bekend als Tacozijl. Nog steeds zorgt dit monumentale stoomgemaal bij hoge waterstanden voor droge voeten in Friesland. De “kathedraal van stoom”  pompt dan maar liefst vier miljoen liter water per minuut vanuit de Friese boezem naar het IJsselmeer!
Zangsbonddag Tacozijl

De middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd bij de familie Haantjes. Het bestuur van de Friese Bond is het nieuwe seizoen weer prima begonnen. Wilt u nog even weten wie die bondsleden nou precies zijn? Wij hebben nieuwe foto’s gemaakt van elk bestuurslid en deze op de website geplaatst: ga naar de pagina van het bestuur!