Koorzangmanifestatie in Heerenveen

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

De Federatie van Zangverenigingen in Heerenveen organiseert op zaterdag 10 november a.s. haar jaarlijkse “Feanster Koarenfestival” in Muziekcentrum “De Rinkelbom” in Heerenveen. Van 13.00 tot 18.00 uur wordt daar door 12 koren met ruim 300 leden een beeld geschetst van het gevarieerde koorleven in de gemeente Heerenveen. Onder de deelnemers zijn vijf koren die lid zijn van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Het belooft een koormiddag vol contrasten te worden. Bijzonder is het optreden van zangeres Egbertien van Langeveld uit Drachten. Zij zal enkele Keltische liederen ten gehore brengen. Ook het nieuw gevormde “Projectkoor 2012”, samengesteld uit leden van diverse federatiekoren, zal van zich laten horen in o.m. “Love changes everything”, gevolgd door een vrolijke potpourri van dansliedjes die gezongen wordt door “Zang en Vriendschap” Jubbega in combinatie met “Nim it sa ’t is” uit Jonkerslân. Het programma wordt afgerond met bijdragen van “Sjongnocht” Oudehorne (“Les cloches du hameau”), “Wâldsang Aldskoat” (een poëtisch “It Marke”) en de Jubbegaaster Mannengroep “De Kansjongers” met o.m. “Tink ik werom oan âlde tiden”. De toegang tot It Feanster Koarenfestival is vrij.