Sfeervolle sjongersdei in Beetsterzwaag

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

De Sjongersdei 2012 van de Federatie van Zangkoren in Opsterland werd zaterdag 27 oktober gehouden in “De Buorskip” in Beetsterzwaag. Onder de 13 deelnemende koren met hun ruim 400 leden waren een zestal Bondskoren actief. Hun optreden werd beoordeeld door dhr. Albert Koekoek uit Heerenveen. Het middag- en avondprogramma werd geopend met een enthousiaste samenzang en dat droeg bij aan de genoeglijke en aandachtige sfeer van deze dag.

Opvallend was de prestatie van het “Frysk Sjongkoar” uit Gorredijk. Door omstandgheden was de dirigente uitgevallen en na kort overleg met de jury besloot deze zelf de leiding op zich te nemen. Het koor bracht onder zijn leiding een aantal nummers zoals “We will rest awhile”zeer goed over het voetlicht. Het Vocaal Ensemble “Interlude” uit Gorredijk toonde zich van haar beste zijde in o.m. het ontroerende “The Long Day Closes”. Ook in het avondprogramma traden Bondskoren naar voren. Het “Gemengd Koor Beetsterzwaag” vertolkte enkele arrangementen van popsongs als “Hit the road, Jack”, gevolgd door het Kerkkoor “Te Wûnderlik” uit Lippenhuizen-Hemrik met o.m. het heerlijke “Swinging the night away”. Deze sfeervolle Sjongersdei werd afgesloten met een potpourri van vrolijke Duitse dansliedjes door “Nim it sa ’t is” uit Jonkerslân, dat zich voor dit optreden versterkt had met “Zang en Vriendschap” uit Jubbega.

Een verslag door Titus de Boer van “Zang en Vriendschap” Jubbega.