Concert Bruzenije – 18 november jl.

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

HOE MOOI KAN LUISTEREN NAAR EEN VROUWENKOOR ZIJN.
Van het vrouwenkoor “BRUZENIJE” uit Joure kwam een uitnodiging bij de BvZFr. binnen om hun concert op 18 november 2012 bij te wonen. Vicevoorzitter S. Haantjes ging samen met zijn vrouw, namens de Bond, naar de Doopsgezinde Kerk in Joure waar het concert plaats zou vinden.

Na eerst de Bruzenije-song gezongen te hebben, werd door de voorzitter een ieder welkom geheten, het waren er heel veel! De kerk zat mudvol. Het 50 leden tellende koor onder bezielende leiding van de heer Lammert Mink vervolgde daarna het programma met prachtige liederen die allemaal met veel enthousiasme gezongen werden. Voor en na de pauze werd het programma onderbroken door een koper-blazers ensemble uit het Steenwijkerland o.l.v. de heer Karel Jager. Dit viel goed in het gehoor bij de aanwezigen.

Na het laatste optreden van het koperensemble vervolgde “BRUZENIJE” hun programma. Nadat het laatste lied gezongen was, kreeg het koor van het talrijk aanwezige publiek een staande ovatie, waarna nog een toegift volgde. Nadat de bloemen waren uitgedeeld, dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenste een ieder wel thuis.

Vrouwenkoor “BRUZENIJE”, het was echt een heel mooie middag. BEDANKT.

 

Namens de Bond van Zangkoren in Friesland: Sjoerd Haantjes.