Zangverenging Morgenrood te Sneek bestaat 100 jaar

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

14 september 1919 werd zangvereniging Morgenrood Sneek opgericht. Dus tijd voor een feestje.  Afgelopen donderdag 26 september werd dit heuglijke feit met een high tea in de RSG Sneek met leden en belangstellenden gevierd. Ook het bondsbestuur werd uitgenodigd om het feest mee te vieren. De heer Dijkstra, secretaris van de bond maakte namens de BvZiF gebruik van de uitnodiging. Destijds ontstaan vanuit de arbeidersbeweging. Geen wonder dat de avond werd geopend  en afgesloten met Morgenrood. Een strijdlied wat principes en uitgangspunten van de  arbeidersbeweging symboliseerde.

In informele sfeer ging de voorzitter van het koor, de heer Martens in op 100 jaar Morgenrood. Het koor zong prachtig. Liederen die bij het koor horen, maar ook ander repertoire passeerde de revue. Ik heb bewondering voor het koor met 13  leden hoe die dit voor elkaar brengen. Belangrijk hierin was het aandeel van de dirigent. Ook instrumenteel begeleidde hij het koor regelmatig. Het koor kent ups-en-dows. Waar het koor in het verleden meer dan 80 leden telde, moet het koor het nu doen met maar  14 leden. Maar het enthousiasme was er niet minder om.

Morgenrood Sneek - 100 jarig bestaan

De heer Dijkstra maakte van de gelegenheid gebruik om een zeer trouw koorlid in het zonnetje te zetten namens al haar koorvrienden uit de Bond van Zangkoren in Friesland. Maar liefst 60 jaar maakt mevrouw S. Bos-van Dijk al deel uit van het koor. Niets is haar teveel: een spin in web. Koffiezetten, opruimen, bibliothecaresse en secretaresse: niets is haar teveel. Geen wonder dat de heer Dijkstra haar de zilveren bondslepel voor jaren trouwe dienst overhandigt. Mede door deze leden lukt het het koor om door te gaan in een tijd dat het allemaal wel veel moeilijker wordt. Nieuwe leden komen er vrijwel niet en de 14 trouwe leden die het koor nu telt, kunnen het allemaal maar net draaiende houden. En wat als de gemeente de subsidie intrekt en er meer leden weg vallen? Al met al donkere wolken, maar op een avond als deze denken weer daar even niet aan.

Mevr. Bos, door de gemeente Sûd-West Fryslân benoemd tot vrijwilligster van het jaar kan het zich niet voorstellen dat Morgenrood na 100 jaar er niet meer is. Ik heb een prachtige avond gehad. Ik hoop dat koor alle problemen die het heeft (leden-aanwas, financiën ed.) overwint en dat de Friese bond in de toekomst weer naar dit koor kan om een volgend jubileum te vieren. Ik wens het koor daar alle succes bij.

 

Geschreven door: Gauke Dijkstra, Secretaris Bond van Zangkoren in Friesland