Concours 2014: een feest

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Concours Bond van Zangkoren in Friesland op zaterdag 5 april 2014 in de `De Oerdracht` te Joure.

Nieuw! Bekijk nu de uitslagen van alle koren!

Om exact 12.35 uur opent de kersverse voorzitter van de bond, de heer Rinze Visser, het jaarlijkse concours van de BvZiF. Hier kunnen de koren zingen voor de punten en proberen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Voor de eerste koren op een feest als dit, is het altijd jammer dat ze zo vroeg staan in het programma, want de zaal is dan helaas nog maar matig bezet. Toch bracht het Vrouwenkoor `De Vriendschap` het er goed vanaf. Het spits afbijten is niet gemakkelijk. Ze kregen na hun optreden dan ook een welverdiend applaus en een ieder had het gevoel: de dag kan niet meer stuk. We hebben er zin in!

23 koren hebben zich voor deze dag aangemeld, verdeeld in de hoogste categorie A (6 koren), categorie B (11 koren) en categorie C (6 koren). De juryleden, de heren Albert Koekoek uit Heerenveen en Yme van der Valk uit Oldemarkt zullen weer zorgen voor een schriftelijk verslag van elk optreden en een puntentotaal, zodat aan het eind de hoogste dagscore bekend kan worden gemaakt. En dan is er weer de publieksjury. Het zag er even naar uit dat er zich te weinig mensen hadden opgegeven voor de publieksjury, maar na een noodkreet van het bondsbestuur waren er elk dagdeel weer voldoende mensen. Als we afgaan op het enthousiasme aan het eind van de dag als de uitslag van de publieksjury bekend wordt gemaakt, kunnen we stellen dat de deelnemende koren het werk van de publieksjury zeer waarderen.

Presentatrice is dit keer Piety Hooghiemstra-Paulusma, lid van het bondsbestuur. Ze doet dit op voortreffelijke wijze. Jammer is het elk jaar weer, dat niet elk koor voldoende informatie aandraagt over hun koor en de te zingen muziek. Ik maak een compliment aan alle koren die zich zo keurig aan de tijd hebben gehouden, zodat het zelfs nog even voor negenen is als het laatste koor, “Het koor van De Hoeve” hun optreden afsluit. Dan is het tijd voor tellen, narekenen, prijzen bepalen ed. Elk koor wil graag weten wie de hoogste is en wie de publieksjury-wisselbeker mee naar huis kan nemen. In de tussenliggende tijd zorgt het koor “Zingen Voor Je Leven”, olv. Hinke Jelsma voor een boeiend optreden dat door de aanwezigen erg wordt gewaardeerd. Dit koor is voor mensen die op de één of andere manier zijn geconfronteerd met kanker. En dan de uitslag zo rond half tien.

Hoogste dagscore vakjury: “Different Sound” uit Minnertsga, olv. Simon Bouma in categorie A met 239 punten en een eerste prijs, 2e werd het koor “De Norden Singers” uit Heerenveen, olv. Dennis Dronkers met 229 punten, ook in categorie A en ook een eerste prijs. 3e werd het vocaal ensemble “Capella Novem” uit Joure, olv. Dennis Dronkers in categorie B met 221 punten, ook een eerste prijs.

Uitslag publieksjury: 1e prijs met een 8,5 (en de wisselbeker dit jaar) Different Sound uit Minnertsga, 2e prijs: De Norden Singers  met een 8.2 en de derde prijs voor ”Het Koor Van De Hoeve” met een 8,1.

Tegen tienen wordt er een punt achter deze geslaagde dag gezet door samen het Frysk Folksliet te zingen. Aan alle deelnemende koren en andere medewerkers hartelijk dank voor de goede inzet deze dag en een speciale felicitatie voor vrouwenkoor “Different Sound” uit Minnertsga met hun dirigent Simon Bouma met het behaalde resultaat en succes. We kunnen weer terug zien op een feestelijke dag, waar we ongeveer 750 zangersvrienden hebben kunnen begroeten.

Gauke Dijkstra (secr. BvZiF)