UDI Hurdegaryp: huldiging twee koorleden

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Traditioneel houdt Gemengd Koor UDI uit Hurdegaryp de eerste maandagavond na het concours van de Bond van Zangkoren in Friesland haar jaarvergadering. De Bond was uitgenodigd om twee jubilarissen toe te spreken en van een jubileumspeldje te voorzien.

Na het openingswoord en een kort jaaroverzicht van de vice-voorzitter vond de plechtigheid plaats. Allereerst was er een jubilaris die 65 jaar bij UDI heeft gezongen: de 88-jarige mevr. Akke Dijkstra. Jammer genoeg kon zij wegens ziekte niet persoonlijk worden gehuldigd, maar het bestuur nam de speld en de felicitaties van de BvZF in ontvangst met de toezegging dat een en ander samen met groot boeket bloemen de volgende dag door hen bij haar zal worden afgeleverd.

De tweede speld, voor 30 jaar lidmaatschap ging naar de heer Anne Terpstra (68jaar), die naast het zingen bij de bas in voorkomende gevallen altijd met zijn bedrijfswagen klaarstond, als er het een en ander voor UDI vervoerd moest worden.

Na het uitreiken/opspelden van de eretekens en de felicitaties ging de jaarvergadering verder en is ondergetekende wegens nog andere verplichtingen die avond vertrokken na iedereen nog een goede bijeenkomst te hebben toegewenst. 

 

Rinze Visser