Jubilaris Mingd Koar Jubilate

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op woensdag 16 april 2014 was het bestuur van de BvZiF uitgenodigd op de jaarvergadering van Mingd Koar Jubilate in Ingelum om tijdens hun jaarvergadering een van de koorleden toe te spreken en te decoreren, omdat zij 35 jaar lid van het koor is. Deze dame is Aukje Hoogland-Peenstra. Ze zingt bij de alt, maar doet daarnaast ook nog allerlei activiteiten in en voor het koor. Ze is jarenlang secretaresse geweest, spreekt tijdens concerten de muziekstukken aan elkaar, maakt gedichtjes bij voorkomende feestelijkheden, verzorgt de kopij voor de dorpskrant en springt bij waar dat nodig is.

Een bijkomende zaak was, dat Aukje een oud-collega is en dat dat voor mij daarom extra bijzonder was om juist haar in het zonnetje te zetten. In het Fries deze keer, want dat is haar “memmetaal”, de taal waar zij buitengewoon creatief mee uit de voeten kan. Na het opprikken van het speldje en de uitreiking van de felicitatie namens het Bondsbestuur werd zij ook door de voorzitster in de bloemetjes gezet. Leuk was het bovendien dat ondergetekende, maar ook zijn moeder Hinke Visser–Oostra (oud dirigente en eregast deze avond) een boeketje kregen uitgereikt. Kortom een bijzondere huldiging van een bijzondere jubilaris op deze toch wel speciale jaarvergadering van het dit jaar jubilerende Jubilate (60 jaar).

Rinze Visser, voorzitter BvZiF