Gemengd Koor “Excelsior” te Lemmer: 100 jarig jubileum 1914-2014

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Het bondsbestuur ontving voor het jubileumconcert op 15 november van gemengd koor “Excelsior” Lemmer een uitnodiging. Graag hebben we gebruik gemaakt van deze uitnodiging. De heer Dijkstra, secretaris van de bond, vertegenwoordigde de bond op deze avond.

In 1896 werd Excelsior opgericht: eerst alleen de harmonie en vanaf oktober 1914 samen met het gemengd koor. De harmonie vulde ook een deel van de avond. Een prachtige avond: de keuze van de te zingen nummers was mede uit het archief van het koor gemaakt. Oude nummers met daarnaast hedendaagse muziek. Zonder iemand tekort te doen, wil ik de solo in Gabriella’s sang noemen, begeleid door het koor. Prachtig!! De avond stond bol van de afwisseling: veel solistische ondersteuning, leden van het koor. De PowerPoint presentatie vertelde precies wat we te horen kregen. Helaas moet ik u de namen van die uitvoerenden schuldig blijven: ik heb alle namen niet kunnen onthouden. Excuses.

De Harmonie van “Excelsior” nam ons na de pauze mee via de Spaanse nachten naar Parijs. Een compliment voor deze uitvoering en de enthousiaste dirigente. En dan voor de talrijke aanwezigen (de kerk in Lemmer zat vol) het hoogtepunt van de avond: De Lemmer Cantate van de helaas overleden oud dirigent Pier Hoekstra (wat zou hij van deze avond hebben genoten). Jaren maakte hij ook deel uit van het bestuur van De Bond van Zangkoren in Friesland en heeft heel veel betekend voor “Excelsior”Lemmer.

Nu brachten het koor Excelsior, de Harmonie, oud leden en leden van het voormalig Kozakken koor deze prachtige hymne aan Lemmer. Ondersteund door mooie foto’s werd er een ode aan het prachtige Lemmer gebracht. Een koor van (ik heb niet geteld) wel 70 enthousiaste koorzangers. De harmonie zorgde voor de perfecte muzikale begeleiding. Al met al een prachtige avond. De dirigent van het koor, Jan Andries Dijkstra, zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Compliment aan hem en de leden hoe dit uitgebreide programma vlekkeloos voor het voetlicht werd gebracht.

Het koor had voor de liefhebber een overzicht van 100 jaar Excelsior te koop: een keurig boekwerk dat de geschiedenis van het koor verwoordt. De secretaris van de bond mocht het boek voor het archief van de bond in ontvangst nemen. En dan nu verder! Om in de woorden van de Lemmer Cantate te blijven: “Mei fêste fûst de takomst yn” Op naar nog veel zangplezier.

De secretaris van de BZF en alle anderen binnen de bond wensen jullie daar veel succes bij. Hartelijk dank voor deze mooie avond.

 Gauke Dijkstra, 15 november 2014