Koorpresentatie: Neem je koor mee in de emotie

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Een goede podiumpresentatie kan bijdragen om de aandacht van het publiek te krijgen en vast te houden, daarnaast kan een regie de impact van de zang op het publiek versterken. Veel koren verwarren regie nog wel eens  met “pasjes doen“. Regie gaat echter over versterking van de zang door een verhoogd bewustzijn op het podium, posities, expressie, maar in het besef dat de zang altijd centraal staat. Het mooie is dat het werken met een regie en/of een verzorgde podiumpresentatie een wisselwerking heeft. Het draagt niet alleen bij aan de concentratie van het zingen maar het neemt het publiek ook mee in de beleving, de emotie. Op die manier kan men het zingen en het koor een extra dimensie geven.

In samenwerking met de Bond van Koren in Friesland geeft Piety Hooghiemstra een workshop koorregie en podiumpresentatie voor koren. Aan de orde komt onder andere: het opkomen en afgaan van het koor, de plaats van de dirigent, de solisten en de muzikanten, de blikrichting, oefenen met verschillende opstellingen van het koor, omgaan met een groot of klein podium en het maken van een regie met het geven van basistips en antwoord op de vraag wat is nodig bij het maken van een regie.

Datum: Zaterdag, 31 januari 2015
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur.
Locatie: De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46, 8501 NE Joure.
Opgeven: Uiterlijk 11 januari 2015.
Inschrijven via: p.hp@home.nl
Onder vermelding van: Workshop koorregie en podiumpresentatie.

Kosten: € 12,50 per persoon overmaken op rek.nr. NL28 INGB 0004 581117
             t.n.v. Piety Hooghiemstra-Paulusma
             onder vermelding van “workshop”

Ook graag je naam, adres en eventueel het koor waar je bij zingt en je e-mailadres bij je inschrijving vermelden.
Wanneer de betaling binnen is ontvang je een bevestiging van deelname.

Piety is gecertificeerd koorregisseuse.  Zij heeft bij Philip Curtis het certificaat voor podiumpresentatie voor koren behaald en bij Meta Stevens en Marijke de Wit het certificaat voor koorregie