Vrouw ën Kunst en Vrouwen ín de Kunst

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Wat is de overeenkomst tussen Hildegard von Bingen, Mayken Verhulst, Judith Leyster, Marie Sibille Merian, Betje Wolff, Camille Claudel, Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwittz, Charley Toorop en Niki de Saint Phalle? Het zijn Europese vrouwelijke kunstenaars, geboren ergens tussen 1000 en 1930: schrijvers, componisten, pianisten, beeldend kunstenaars, schilders of beeldhouwers.

Vergeleken met mannelijke kunstenaars zijn vrouwen vaak minder bekend of zijn zelfs helemaal onbekend gebleven, terwijl het werk van even grote waarde was en nog steeds is. De reden daarvoor is vaak heel simpel. Vrouwen konden volgens het patriarchale denken geen Kunst maken en vervolgens móchten ze geen Kunst maken. Nu weten we wel anders!

Vrouwen maken net als mannen kunst, en worden toegelaten op de academies. 8 maart staat de Vrouw als Kunstenaar en de Vrouw in de Kunst centraal. Een en ander in het teken van Internationale Vrouwendag. Het programma zal de volgende inhoud hebben:

  • Het vrouwenkoor “Musica Maria” zingt liederen, o.l.v. Piet Vessies, m.b.v. Oeds Wijnsma, die vrijwel allemaal MARIA als thema hebben. De naam Maria staat voor “vrouw aller vrouwen”: dochter, moeder, grootmoeder. Het symbool voor liefde, verbondenheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid; maar ook voor schoonheid, moed, kracht en wijsheid. (zie verder onder “Bezinning op de Wijsheid”) 
  • De jonge dichteressen Anne van der Werf, Jessica Hodel en Rianne Thijssen, dragen voor uit eigen werk. De poëzie zal afgewisseld worden met koormuziek.
  • In de kerk hangen kunstzinnige foto’s van Ditty Hopman en prachtige mandala’s van Fransien de Vries. Voor en na het programma en tijdens de pauze kan het werk van Ditty en Fransien bewonderd worden.

Een en ander op 8 maart a.s. in Dorpskerk Huizum, Huizum-Dorp 67, Leeuwarden. Aanvang 15.00 u – Toegang € 10,00.