Jubilarissen It Rypster Tsjerkekoar

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op deze bijeenkomst was het Bondsbestuur uitgenodigd om vijf jubilarissen de bijpassende versierselen op te spelden. Er was een hartelijke ontvangst met koffie /thee, te meer ook, omdat Dronryp in mijn eigen gemeente ligt en wij elkaar al kenden van gezamenlijke kooractiviteiten in de gemeente Menameradiel in het verleden in federatief verband. Na een paar woorden mbt. de regelgeving rond het huldigen van bondsleden en ook over een ophanden zijnde aanpassing van dit reglement (als men het bestuursvoorstel op de komende jaarvergadering aanneemt) werd de volgende mensen een speldje opgeprikt:

– Mevr. Marie Palma-van der Veen uit Marsum. Lid sinds 1980 en daarom is dit volgens de mij verstrekte informatie al haar derde speldje. Zij is 35 lid van It Rypster Tsjerkekoar.
Mevr. Jetske Boorsma-de Boer uit Dronryp. Zij is lid geworden in 1960 en viert dus haar 55jarig jubileum. Dit wordt haar 6e (?) speldje en in 2010 ontving zij ook al de zilveren bondslepel. Behalve haar trouwe lidmaatschap is zij ook vele jaren voorzitter van het koor geweest en hanteerde die hamer ook een tal jaren in de Federatie van Zangkoren in de gemeente Menameradiel. Na haar aftreden is een paar jaar later door gebrek aan nieuwe bestuursleden deze Federatie opgeheven. Kortom een dame die haar sporen in dit koor maar ook in bredere zin meer dan heeft verdiend.
– Dhr. Yke Dijkstra uit Dronryp. Hij is lid sinds 1977 met een onderbreking van 6 jaar (Leeuwarden) en dus ruim 30 jaar bij It Rypster Tsjerkekoar.
– Mevr Minke Kamminga-Visser uit Dronryp. Ook zij is 35 jaar lid. Zij beheert met verve de muziek van het koor. Daarnaast verzorgt zij de koffie en de thee (in de pauze?).
– Mevr. Stien Venema–de Jong uit Dronryp. Zij is 25 jaar koorlid en krijgt naast het speldje ook de bijbehorende oorkonde. Zij was deze avond jammergenoeg door ziekte verhinderd.

De huldiging vond vrij vlot na de opening van de jaarvergadering plaats, zodat ik, na iedereen een goede en vruchtbare voorzetting van de bijeenkomst gewenst te hebben, wegens andere verplichtingen deze avond, ben vertrokken.

Rinze Visser, voorzitter