Jubilarissen Krite Koar

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op 17 februari 2015 was ik namens de Bond van Zangkoren in Friesland aanwezig bij het Krite Koar te Balk. Tijdens een gezellige jaarvergadering heb ik vijf koorleden in het zonnetje gezet, de jaarvergadering vond voor het eerst plaats in hun nieuwe onderkomen: De Cirkel te Balk.

De voorzitter verwelkomde iedereen met koffie en oranjekoek. Het was fijn om de jubilarissen te vieren door oorkondes uit te delen en speldjes uit te reiken (en op te spelden!). De volgende leden van het koor zijn gehuldigd:

–          Mevr. Jo Dolle-Bonekamp (55 jaar)
–          Dhr. W. Elzinga (40 jaar)
–          Dhr. J de Haan (30 jaar)
–          Mevr. Anke Hoekstra-Otter (30 jaar)
–          Mevr. Sippie Postma-V/d Wal (25 jaar)

 

Namens de Bond wensen we de leden nog veel zangplezier toe, bedankt dat we zijn uitgenodigd voor deze avond!
Albertje van Wattum