Huldiging Anne-Gé ten Berg–de Jong (Mingd Koar Deinum)

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

In de annalen van Mingd Koar Deinum staat vermeld, dat Anne-Gé op 1 september 1990 koorlid is geworden. Met andere woorden: twee dagen geleden was dat precies 25 jaar geleden. Een heuglijk moment, dat met een speldje en een oorkonde wordt onderstreept, ook binnen de sinds kort van kracht zijnde nieuwe decoratieregeling.

Wij kregen de aanvraag voor de decoratie net voor de vakanties bij het bondsbestuur binnen en omdat ik behalve voorzitter van die bond bovendien ook koorlid in Deinum ben, kon prachtig van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om Anne-Gé even toe te spreken en haar de versierselen uit te reiken en in het zonnetje te zetten. 25 Jaar koorlid, maar ook meer dan dat. Ze heeft in die jaren ook verantwoordelijkheid gedragen als bestuurslid: secretaresse en een paar jaar gewoon bestuurslid. Daarnaast vormt ze samen met Trees Goedemoed al jarenlang de Zorgcommissie. Kortom, een koorlid dat er mee zorg voor draagt dat het koor soepeltjes kan functioneren

Namens de Bond van Zangkoren in Friesland van harte gefeliciteerd met dit jubileum en ik hoop dat we nog jarenlang in goede harmonie met elkaar van onze prachtige koormuziek kunnen genieten.

Rinze Visser, voorzitter BvZiF
3 september 2015