Jubilarissen Frisia Cantat

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op 10 september 2015 hield Frisia Cantat te Stiens een ietwat feestelijke repetitie. Hiervoor was het bestuur van de Bond Van Zangkoren in Friesland ook uitgenodigd. De secretaris van de bond, de heer Dijkstra, maakte graag gebruik van de uitnodiging. De repetitie stond in het teken van twee jubilarissen. Zij zouden deze avond voor jaren lange trouwe dienst door het koor en de bond in het zonnetje worden gezet.

Het betrof Mevr. Hitje Dankert, 50 jaar lid van het koor. Op vele fronten actief, jarenlang  bestuurslid, presentatrice van diverse concerten en noem maar op. Jarenlang maakte ze deel uit van het bestuur van de Bond van Zangkoren in Friesland. Dus voor de Friese koorwereld geen onbekende. Door wijzigingen in het decoratiesysteem van de BvZiF kreeg mevr. Dankert nog geen zilveren bondslepel, daar zal ze nog tien jaar voor door moeten zingen. Maar dat komt vast voor elkaar, gezien de vitaliteit die deze sopraan nog uitstraalt. De heer Dijkstra roemde de kwaliteiten van mevr. Dankert namens de BvZiF en reikte een speldje en de daarbij horende oorkonde uit.

Daarna was de beurt aan mevr. Rimmie Keizer. Zij is al 25 jaar trouw lid van hen Frisia Cantat en wordt door een ieder zeer gewaardeerd op het koor. Ook zij was jaren lang bestuurslid van het koor en een trouwe alt. Nooit wordt er tevergeefs een beroep op mevr. Keizer gedaan. De heer Dijkstra reikte ook haar een speldje (voor 25 jaar trouwe dienst) en een oorkonde uit. Daarna zette het koor de jubilarissen op gepaste wijze in het zonnetje. Alles vond plaats in een genoeglijke pauze, waarin goed voor de interne was gezorgd.

De bond wenst de jubilarissen alle goeds toe voor de toekomst en het koor olv. Janine Kramer veel succes in de toekomst. We zien Frisia Cantat Stiens graag weer op één van onze activiteiten. Hartelijk dank voor de uitnodiging!

Namens de Bond van Zangkoren in Friesland,
Gauke Dijkstra, secretaris