Jubilarissen bij Mingd Koar Aldtsjerk

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op 26 oktober 2015 was een afgevaardigde van de BvZiF uitgenodigd om aan het begin van de jaarvergadering drie jubilarissen een speldje op te prikken en een oorkonde te overhandigen omdat ze alle drie 25 jaar lid van Mingd Koar Aldtsjerk waren. Toen de voorzitter hen naar voren riep, waren ze alle drie aangenaam verrast.

Alle drie hadden ze in die 25 jaar naast hun koorlidmaatschap een of meer functies in het koor bekleed maar ook daarbuiten. Willy van der Wouw was ooit penningmeesteresse en heeft er voor gezorgd dat de automatische betaling van de contributie werd in gevoerd. Tineke de Graaf was jaren lid van de muziekcommissie. Sjerp Tolsma is een twaalftal jaren voorzitter van het koor geweest en regelt nog steeds wat andere zaken voor het koor rond de kerstavond en de verdeling van de muziek onder de leden. Bovendien was hij nog 16 jaar lang bestuurslid (o.a. secretaris en penningmeester) van de Bond van Zangkoeren in Friesland (1997-2013).

De beide dames zingen daarnaast ook nog in andere  (project)koren. Kortom, alle drie zeer bezige bijen. Nadat de versierselen waren uitgereikt en opgespeld kregen de jubilarissen ook van het bestuur een attentie als blijk van waardering voor hun trouwe lidmaatschap en hun inzet voor het koor. Toen deze feestelijkheden waren afgehandeld, werd de jaarvergadering voortgezet.

Rinze Visser, voorzitter BvZiF