Krite Koar Balk zoekt dirigent!

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Het Krite Koar te Balk eo., opgericht in 1944,  is op korte termijn op zoek naar een d i r i g e n t, m/v.

Het Krite Koar is een algemeen gemengd klassiek koor met  meest oudere leden. De koorbezetting omvat 13 sopranen,15 alten, 7 tenoren en 5  bassen. Het koor zingt een gevarieerd  repertoire van meerstemmige muziek. Het repertoire omvat zowel algemene als geestelijke muziek en in principe wordt alles a-capella gezongen. Tijdens de repetitie kan de dirigent gebruik maken van een piano. De wekelijkse repetitie is momenteel op dinsdagavond vanaf 19.45 tot 21.45 uur. Het koor verzorgt per jaar een voorjaarsconcert en een kerstconcert. Tijdens de kerstperiode vindt vaak een Kerstconcert in het zorgcentrum Talma Hiem plaats.

De koorleden hechten waarde aan goede onderlinge contacten , daarom  organiseren  leden enkele gezellige bijeenkomsten per jaar. Om de twee jaar organiseren koorleden een meerdaagse koorreis, gekoppeld aan ter plaatse te geven concerten. Een groot tal leden zet zich jaarlijks in met verkoopacties om de clubkas  te versterken Daarnaast zijn wij met succes bezig aan het opbouwen van een Vriendenkring van het Krite Koar. Onze leden zijn zoals gezegd misschien wat ouder, maar wel bijzonder actief en betrokken bij hun koor.

Als U zich herkent als dirigent passend in de beschrijving van ons koor, aarzel dan niet te reageren en mail zo spoedig mogelijk  Uw reactie middels  een CV voorzien van een korte motivatie en praktijk ervaringen, t.a.v. het bestuur van het Krite Koar, op het mailadres  kritekoar@outlook.com. Uw reactie ontvangen wij graag voor16 februari 2015

Voor verdere informatie zie ook  www.kritekoar.nl