Jubilate zoekt dirigent

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Jubilate uit Engelum is voorzien van een dirigent. Mevr. Jeanine Kramer uit Bitgum is inmiddels benoemd tot dirigente van het koor.

Het koor Jubilate uit Engelum, opgericht in 1954, is op korte termijn op zoek naar een: dirigent (m/v).

Jubilate is een gemengd koor met leden tussen de 50 en 85 jaar.
De koorbezetting omvat 28 leden 10 sopranen, 9 alten, 4 tenoren en 5 bassen.
Het koor zingt een gevarieerd repertoire van meerstemmige muziek. Het repertoire omvat zowel geestelijke muziek als moderne popmuziek. Tijdens de repetitie kan de dirigent gebruik maken van een piano.
De wekelijkse repetitie is op woensgavond vanaf 19.30 tot 21.45 uur.

Het koor verzorgt per jaar een aantal optredens zoals een eigen concert, meedoen in een kerkdienst of een optreden in een bejaardenhuis. Ook doen we mee aan het concours van de Bond van Zangkoren in Friesland in Joure. Medewerking van diverse muzikanten aan concerten wordt gewaardeerd. Ook samenwerking met andere koren doen we graag.
De koorleden hechten waarde aan goede sociale vaardigheden van hun dirigent, Sociale contacten binnen ons koor staan hoog in ons vaandel. We starten daarom het seizoen dan ook altijd met een gezellige avond en sluiten het ook weer gezelllig af.

Onze leden zijn misschien wat ouder, maar zijn wel bijzonder actief en betrokken bij ons koor.

Als u zich herkent als dirigent in deze beschrijving van ons koor, aarzel dan niet te reageren en mail zo spoedig mogelijk uw reactie middels een CV voorzien van een korte motivatie, opleidingen en praktijkervaringen, t.a.v. het bestuur van Jubilate op het mailadres: c.schepen@hetnet.nl

Uw reactie ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk.

Cobie van Schepen
058-2541920