Concert Nocht en Wille

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Op zondag 6 maart 2016 gaf het vrouwenkoor Nocht en Wille uit Marssum een concert voor donateurs en andere belangstellenden in dorpshuis Nij Franjum. Het bondsbestuur in de persoon van dhr. G. Dijkstra (secr. BvZiF)heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging die werd ontvangen.

Medewerking werd verleend door de trekzakgroep Op Trektocht van de Vrouwen van Nu afdeling Menameradiel. Hun optreden is altijd belangeloos en een eventuele gift die ze krijgen wordt overgemaakt naar het Koningin Wilhelminafonds (kanker bestrijding).

Het koor olv. Doeke van Wieren bracht een zeer gevarieerd programma. Popsongs, Friese liedjes, evergreens en meezingers: van alles passeerde de revue. Van o.a. The young Amadeus, Het Aldershûs, Fly with me,  The Rose en vele andere nummers kwamen we uiteindelijk weer terug in Marssum: Wêr sjogg’ jo sa’n romte van Tetman de Vries.  Aan de reactie van het publiek kon je merken dat het concert zeer werd gewaardeerd. Ook de nummers van de trekzakgroep vielen meer dan in de smaak.

Ik heb een prachtige middag gehad en het koor kan terugzien op een vlekkeloos georganiseerd concert. Vrouwenkoor Nocht en Wille bedankt.