Geslaagd concours 2016

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Daar sta je dan als koor om 12.30 uur voor een nog maar matig gevulde Oerdracht in Joure.
Je moet het concours openen. Dit overkomt het koor Noaten op ‘e Sang uit Surhuisterveen zaterdag 9 april tijdens het concours van de Friese Bond. Het koor nam voor de eerste keer deel aan het concours. Op een geweldige wijze pikte het koor dit op. Alom geroezemoes, maar als het koor wordt aangekondigd, verstilt het geluid. Opperste concentratie, vooral bij het koor. Ze nemen de aanwezigen mee met hun mooie klanken en ze leggen zo de basis voor een prachtige dag.

Dat durf ik zonder meer te stellen. (categorie C 222 punten en een 1e prijs)
25 koren hebben zich aangemeld. Helaas moet Het Mingd Koar Deinum door omstandigheden afzeggen, Jammer.
Even voor half een opent de voorzitter van de bond, dhr. Rinze Visser deze lange dag, want dat zal het worden. Hij verwelkomt onze gasten van onze zusterbond Drenthe (dhr. en mevr. Scheffers) en de vakjury deze dag: mevr. Marjan van der Zwaag uit Heerenveen en dhr. Albertus de Jong uit Oranjewoud, beiden geen onbekenden in de Friese koorwereld. Een bijzonder woord van welkom is er voor onze ereleden Jan Eize Hofstee en Sjoerd Haantjes en hun echtgenotes
Presentatrice Piety Hooghiemstra verzorgt wederom de presentatie van de koren en ze doet het weer op correcte wijze.
De 24 koren zijn door de vakjury als volgt ingedeeld:
5 koren in de A categorie, 13 in de B categorie en 6 koren vullen de C categorie.
Zij strijden weer in positieve zin op het scherpst van de snede en ze hebben het weer spannend gemaakt: 8 eerste en 16 tweede prijzen. En geen derde prijzen.
Een aantal koren doen dit jaar voor het eerst mee; in een aantal gevallen halen ze gelijk de eerste prijs. Knap. Dit geldt bv. voor FromUs uit Dronrijp (zie foto). De vakjury geeft ze het hoogste aantal punten van de dag ( 246 ½) en ze nemen meteen ook maar de publieksbeker mee naar huis met een eerste prijs en een 8.3. En ze voelen zich als vissen in het water.

FromUs

Dat de koren de publieksprijs waarderen, blijkt weer door het grote aantal mensen dat zich hiervoor heeft aangemeld. Per blok leverden de aangesloten koren steeds 25 juryleden. Super. Zij beoordelen alles misschien net even anders als de vakjury: spontaniteit, relatie dirigent/koor, presentatie en keuze van de muziek. Alle ingeleverde punten geven aan het eind van de dag een gemiddeld cijfer voor de koren en de hoogste krijgt de wisselbeker voor een jaar mee naar huis.

 Uitslag publieksjury: 

• Vrouwenkoor FromUs uit Dronrijp o.l.v. Simon Bouma. Overigens wat een prachtige naam: FromUs (de Friese benaming voor jonge vrouwen en de Engelse: van ons allen) Ze kregen van de publieksjury een 8.3.
• Vrouwenkoor La Muze uit Zwartsluis (o.l.v. Angelica Braam), Sjonggroep Waadwyn uit Wijnaldum (o.l.v. Simon Bouma) en Vocal Chain uit Franker (o.l.v. .Gert-Jan Hoekstra) hadden alle 3 een 8.1. en een tweede prijs van de publieksjury.
• Different Sound uit Minnertsga (o.l.v. Simon Bouma) en Vocaal Intermezzo uit Bolsward o.l.v. Oeds Wijnsma) wisten beiden een 8 van de publieksjury te behalen.

Wat de vakjury betreft zijn de hoogste punten en “dikke” eerste prijzen voor:
1. vrouwenkoor FromUs uit Dronrijp (categorie B) met 246 ½ punten o.l.v. Simon Bouma
2. vrouwenkoor Different Sound uit Minnertsga ( categorie B) met 238 ½ punten o.l.v. Simon Bouma
3. Vocaal ensemble Intermezzo (categorie B) uit Bolsward met 233 ½ punten o.l.v. Oeds Wijnsma

Een volledig overzicht van de uitslag van het concours vindt u op de site van onze bond www.bond-van-zangkoren-friesland.nl

Het is al iets over half negen als La Muze uit Zwartsluis deze lange dag de rijen sluit.

En dan nog het intermezzo (tijdens de berekening van alle punten en prijzen): Koen Denekamp (van het duo IKEA) vermaakt de aanwezigen op voortreffelijke wijze en er wordt met elkaar nog een vrolijk feestje gebouwd, vooruitlopend op de uitslag van al die goede punten die worden verwacht.

De heer Albertus de Jong bespreekt met de aanwezige koorleden en dirigenten de dag. Er is veel moois beluisterd. Natuurlijk ook een aantal kritische noten: voor de koorleden: durf te zingen, straal een persoonlijkheid uit en voor de dirigenten: besteed veel aandacht aan ademhaling en stemvorming op de koren.
Het is al kwart voor tien als voorzitter Visser de prijzen verdeelt en deze prachtige dag sluit en de aanwezigen als slotstuk het Fries Volkslied laat zingen.
En net als bij de finale van het Eurovisie Songfestival sluit FromUs (de dag winnaar) ook de dag: een daverend applaus is wat ze verdienen.
Een ieder die deze dag heeft doen slagen, namens het bondsbestuur: hartstikke bedankt.

Gauke Dijkstra (secr)

 

Voor de volledige uitslag klikt u op de volgende link:

http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl/archief/concours/concours-2016-uitslag.pdf