Op de Brink in Makkinga

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Dameskoor De Vriendschap uit Makkinga sloot het seizoen op dinsdag 14 juni 2016 af met een optreden voor donateurs en belangstellenden op de Brink in Makkinga. Ook de bondsvoorzitter en zijn vrouw waren daarbij aanwezig. Het was de hele dag spannend of dit optreden in de buitenlucht of toch in het dorpshuis moest plaatsvinden, vanwege de vele regen die dag. Maar om 6 uur werd het droog en Buienradar beloofde dat dat ook tot minstens negen uur zo zou blijven, dus werden op de knusse Brink de ingestudeerde liedjes ten gehore gebracht. De dames, onder leiding van Eta Schreiber, zongen een twaaltal nummers, zeer gevarieerd, van Fries, Stellingwerfs, Nederlands en Afrikaans tot Zwitsers. Het plezier straalde er vanaf. Na afloop ging het koor voor een afluitend gezellig samenzijn naar het dorpshuis.

Na een kopje thee of koffie met oranjekoek werd mevrouw Heiltje Demmink door de voorzitter van het Bondsbestuur toegesproken. Zij is het oudste lid van het koor (90 jaar) en nog zeer kras. Toen ze op haar 65ste weer terugkeerde naar Makkinga, is ze lid van De Vriendschap geworden en dat is ze nu al weer 25 jaar. Sinds kort woont ze in Oosterwolde maar komt nog iedere dinsdag trouw op de koorrepetitie.

Namens de BvZiF kreeg Heiltje Demmink een bondsspeld opgeprikt en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. Van het bestuur kreeg ze nog een prachtig boeket bloemen. Een mooie afsluiting van het seizoen van Dameskoor De Vriendschap, dat over twee jaar haar 100-jarig bestaan hoopt te vieren.

Rinze Visser, voorzitter BvZiF