Persbericht Noord-Nederlands Jagerskoorkoor ‘Prins Hendrik’

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Persbericht.

 

Noord Nederlands Jagerskoor “Prins-Hendrik” naar andere repetitie locatie i.v.m. nieuwe dirigent Dhr. Feike van Tuinen

Dit betekent niet dat de leden van het Noord-Nederlands Jagerskoor “Prins Hendrik” met het jachtgeweer op de schouder naar een ander stuk bos of heide gaan. Trouwens, vrijwel alle zangers hebben nog nooit echt gejaagd… Maar dat neemt niet weg, dat ze elke week met veel plezier liederen over de jacht, de natuur en liederen uit de romantische periode zingen!

Het Jagerskoor gaat in de toekomst , ongeveer half februari, op de donderdagavonden repeteren in Donkerbroek, in de zaal van Pro  Rege  achter de kerk van de protestantse gemeente  aan de Herenweg  nr. 72.

 

Dat betekent niet, dat het niet beviel in “De Enter” in Haulerwijk. Integendeel, 25 jaar lang heeft het Jagerskoor daar met veel plezier geoefend. Met het bestuur was altijd een uitstekend contact.

Maar na het overlijden van de dirigent, de heer Albert Spa, is het koor er in geslaagd een andere dirigent aan te trekken, de heer Feike van Tuinen. De heer Van Tuinen woont in IJlst, en om hem tegemoet te komen heeft het bestuur vanwege de bereikbaarheid en  reiskosten een nieuwe  locatie gezocht in overleg met de leden.

Indien ons repertoire u interesseert en u uw zangkwaliteiten ook eens wilt laten horen in ons à capella koor, nieuwe leden zijn altijd welkom op de repetitieavond of kunnen zich wenden tot de secretaris, de heer Jan Ruiter, tel. 0516-514197     of mail naar:  jagerskoor.prinshendrik@gmail.com    Zie ook:  www.jagerskoorprinshendrik.nl