Huldiging Frysk Sjongkoar

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Huldiging mevr. Aafje Wouda, Frysk Sjongkoar, Gorredijk

 

Het Bondsbestuur werd uitgenodigd om op vrijdag 31 maart 2017 de jaarlijks uitvoering van het Frysk Sjongkoar in de Skâns in Gorredijk bij te wonen en om vlak voor de pauze mevr. Aafje Wouda te huldigen vanwege haar 25-jarig lidmaatschap.

Wij hebben deze uitnodiging graag aangenomen

Mevr. Aafje is sinds 1992 een trouw lid van het Frysk Sjongkoar en kwam binnen als zuster van de toenmalige dirigente. Kortom een muzikale familie. Als het nodig is zingt ze ook met een zekere regelmaat solopartijen.

Verder is ze actief in het koor als muziekcommissielid. Kortom een koorlid waarop het Frysk Sjongkoar kan bouwen. Ze presenteert zich gemakkelijk en is gezien in het koor. Ze is werkzaam in de thuiszorg.

Ze kreeg onze felicitaties en daarbij een oorkonde uitgereikt en de speld voor 25 jaar lidmaatschap opgestoken.

Wij hebben genoten van de uitvoering van het Frysk Sjongkoar (in samenwerking met Intermezzo).

 

Rinze Visser, voorzitter BvZiF