Verslag Concours 2017

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Verslag concours op 8 april 2017

8 april 2017: al een jaar lang stond deze datum in de agenda voor de leden van meerdere koren: concours bij BvZiF: datum vrijhouden en oefenen voor de punten. Voor 22 koren was dit van toepassing. Ze zongen in drie categorieën: A (de moeilijkste muziek), B en C. De muziek werd door een vakkundige vakjury beoordeeld, de heren Ulbe Tjallingii (Deinum) en Jan Stulp (Leeuwarden) 
 Er hadden zich in eerste instantie 24 koren aangemeld, maar door omstandigheden moesten twee koren afhaken (Sjongerij De Sweach en kerkkoor Te Wûnderlik), maar gelukkig was ons pas lid geworden popkoor Akkrum olv. Lars Mulder half maart nog bereid om een vrijgekomen plaats in te nemen. En hoe! Respect voor de wijze waarop dit koor in zo’n korte tijd deze “show” voor het voetlicht kon brengen. En zowel de vak- als de publieksjury wisten dit te waarderen (vakjury: 231,5 punten – 1e prijs en de op één na hoogste waardering van de publieksjury met een dikke 8,5.

Toen om 12.35 onze voorzitter het concours kon openen, was de zaal zelfs al redelijk gevuld voor dit tijdstip. Hij begroette onze zangersvrienden van de Bond van Koren in Drenthe ( dhr. en mevr. De Jong) en onze ereleden Hofstee en Haantjes met hun echtgenotes, alsmede de al genoemde juryleden en dan startten: er stond een lange dag voor de boeg.

Het Mingd Koar Aldtsjerk olv. Renate Duif moest het spits afbijten. Waarom dit koor in categorie A thuis hoorde, was duidelijk te horen. Prachtige zang, waardoor een ieder meteen wist waarom we hier vandaag bijeen kwamen. Presentatrice Piety Hooghiemstra wist de dag op prima wijze als speaking lady aan elkaar te praten.
Graag wil ik de leden van de publieksjury nog even noemen: sommigen zaten de hele dag te jureren, anderen hadden gekozen voor één of twee blokken. In elk blok beoordeelden steeds ongeveer 20 mensen de verrichtingen van de koren. Een woord van dank voor hen is meer dan op zijn plaats.

En naarmate de dag vorderde merkte een ieder dat er dit jaar kwaliteit in huis was, maar liefst acht eerste prijzen kon de jury weggeven en alle andere koren behaalden een 2e prijs. Dus geen derde prijzen dit jaar: een bewijs dat de kwaliteit hoog lag. Prachtig.
Uiteindelijk kwam er één koor uit de bus met zowel bij de vakjury als de publieksjury de hoogste dagscore: Solid uit Harlingen olv. Gert-Jan Hoekstra. 242,50 punten van de vakjury en een 8,9 van de publieksjury. Solid: gefeliciteerd door al jullie vrienden in de Friese Bond. De wisselbeker, destijds aangeboden door onze erevoorzitter Jan Hofstee, kwam dus in Harlingen terecht bij Solid.

Al met al liep het al tegen negenen dat de laatste klanken van Bitchbeat uit Bitgummole de optredens van de koren beëindigden. Tijd voor de rekenaars om de prijzen te bepalen.

Het duo IKEA ( Anton Huizenga en Koen Denekamp) traden in deze rekenpauze voor alle aanwezigen op en maakten er nog een waar feest van, voor zover het dat al niet was.

De Friese Bond kan op een zeer geslaagde dag terugzien. Hartelijk dank aan een ieder die deze dag heeft doen slagen. Op de foto ziet u het winnende koor Solid uit Harlingen.

Gauke Dijkstra.

 

Voor de volledige uitslag: http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl/archief/concours/concours-2017-uitslag.pdf

De foto’s zijn via de volgende link te bekijken. Wilt u de foto’s ontvangen? Mail dan even naar concours@bond-van-zangkoren-friesland.nl, dan krijgt u de foto in goede kwaliteit per mail.
Foto’s: http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl/media/1/foto’s/concours-2017/