Huldiging

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel.

Huldiging van 3 koorleden van It Rypster Tsjerkekoar

 

Op 4 oktober, ’s avonds in de pauze van de zangrepetitie in kosterij van de Alde Wite (de laatgotische St Salviuskerk van Dronryp), zijn 3 leden van It Rypster Tsjerkekoar gehuldigd. Zij zijn alle drie 25 jaar koorlid en dat wordt beloond met een bondsspeld met bijbehorende oorkonde.

Mevr. Lies Elgersma – de Graaf (midden) zingt sinds 1992 bij de sopraan maar moet binnenkort het koor verlaten wegens een verhuizing naar elders. Ze was van 2000-2009 secretaris. Een andere verdienste is, dat zij iedere repetitieavond mevr. Stien Venema (rolstoelpatiënt) ophaalt en haar na de zangavond ook weer netjes thuis alevert.

Mevr. Jitske van der Meer – Boorsma (links)zingt eveneens bij de sopraan, al vanaf 1991. Zij zat van 1994 – 2000 in het bestuur.

Dhr. Gerrit Cupido (rechts)zingt sinds december 1991 bij de bas. Hij werd in bestuurslid in 1998 en is dat nu nog steeds. Van 1998-2015 was hij de man die de financiën van het koor beheerde.

De jubilarissen werden namens het koor gefeliciteerd met een boeket bloemen.

De huldiging vond plaats tijdens de redelijk opgerekte pauze en werd afgesloten met een kop koffie met gebak.

Jitske van der Meer was in eerste instantie niet aanwezig vanwege een griepje maar kwam gelukkig op het laatste moment toch nog even en zo kon ook zij haar speldje opgeprikt krijgen.

Aardig was dat dhr. Auke Wierda een oorkonde namens het koor kreeg uitgereikt wegens een lidmaatschap van 40 jaar. Dit omdat de BvZiF daar wegens de veranderde decoratieregeling niet meer in voorziet.

 

Rinze Visser,

Voorzitter Bond van Zangkoren in Friesland