Jubilaris Krite Koar Balk

Tijdens de jaarvergadering van het Krite koar in Balk zijn aan mevrouw G. Bierman-Rusch door Tjeerd Velstra namens de bond van Friese zangkoren het speldje en oorkonde die horen bij haar 50 jaar jubileum overhandigd.

Mevrouw Bierma is in 1968 lid geworden van het Krite koar en nog steeds zeer actief.

De leden van het Krite koar zijn honkvast. In de afgelopen jaren zijn al meerder leden gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Een paar jaar geleden waren zelfs een paar leden meer dan 60 jaar lid.

Wij wensen mevrouw Bierman en het Krite koar nog vele jaren zangplezier.