15 jarig bestaan de SleattemerKaaien

Het is alweer 15 jaar geleden dat Aly de Boer en Hanneke van Dooren een oproep deden aan alle ‘Malle Babbe’s’ van Sloten en omgeving om een nieuw koor op te richten met als naam: De Sleattemer Kaaien. Vele vrouwen kwamen af op een informatie avond in de Lytse Tsjerke, een aantal zijn lid geworden en sommigen haakten af. Maar gelukkig bleef er een ‘harde’ kern over en zie daar, 15 jaar later bestaat het koor nog steeds!! Waarschijnlijk had niemand dat verwacht, maar als we ergens voor gaan, dan………………juist!

En ook niet onbelangrijk, waarschijnlijk zijn we de enige vereniging uit onze vestingstad, die een ledenstop heeft!

Het 1e lustrum werd gevierd met een concert in de Grutte Tsjerke op 11 oktober 2008, medewerking werd verleend door Ruurdje Vink en het Wonser combo.  Het tienjarig bestaan vierden we in de Mallemok, als gastkoren waren hier aanwezig het Freyakoor uit Veenwouden, ’N Tolu Muso uit Kampen en Tegenwind uit Idskenhuizen.  En op 11 januari 2016 hadden we een nostalgische Winterwille-jûn bij juf Annie en juf Ria ‘thuis’ in de Poarte ter ere van ons 12,5 jarig jubileum.

In alle tussenliggende periodes waren er super gezellige s(n)oep- en openluchtconcerten, diverse kerstoptredens, nieuw- of voorjaarsconcerten met muziekvereniging Stêd Sleat, het benefietconcert SamenMusiceren voor Hoop met de groep Caraid Cuimris enz. enz.

Het 15-jarig bestaan wordt deze keer niet gevierd met een concert maar met een etentje met de leden, want dat hebben we met elkaar best wel verdiend.

Het bestuur kan terug zien op 15 prachtige muzikale jaren en nog steeds zingt het koor en enkele Malle Babbe’s van het 1e uur, het hoogste lied!

Onze agenda ziet er voorlopig als volgt uit:

9 maart:           Muziekavond met 5 andere koren in Koudu
8 mei:              finish 1e dag van de 72e  Wandel-11stedentocht
2 juni:              Medewerking aan het Historisch Kijkfeest in onze eigen stad
2e weekend van sept.: Uitwisseling met vrouwenkoor uit Drolshagen (Duitsland) in Sloten. Dit is de partnergemeente van De Fryske Marren. (ovb)

Voor meer info www.kaaien.nl