De Grutste Kanon fan Fryslân

We gaan Fryske kanons zingen met een zo groot mogelijk publiek!

Een feestelijk onderdeel van het jaarlijks concours van de Bond van Zangkoren in Friesland

Op 7 april in de Oerdracht in Joure tussen 19.00-20.45 o.l.v. Hindrik van der Meer. Iedereen is welkom, de toegang is vrij.

Met een zo groot mogelijk publiek hopen we zo met recht te kunnen zeggen: DE GRUTSTE KANON FAN FRYSLAN

Voor meer informatie over het concours en de grutste kanon: http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl/activiteiten/