Afscheid voorzitter

Alweer een week geleden was onze jaarvergadering. Alle koren die aanwezig waren, bedankt! We hebben een erg goede vergadering gehad en willen iedereen bedanken voor de ingebrachte punten en discussie!

Ook hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Rinze Visser. Hij heeft wegens gezondheidsredenen moeten besluiten te bedanken als voorzitter en bestuurslid. Rinze, namens het bestuur bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen jaren, voor ons een reden om je te benoemen tot erelid van de Bond van Zangkoren in Friesland. We wensen je alle goeds voor de toekomst!