Concours 2018

 Een ieder kwam op zaterdag 7 april op zijn eigen gelegenheid naar De Oerdracht in Joure. Niks bijzonders zult u zeggen, maar het popkoar Gewoan Oars uit Wierum, vorig jaar lid geworden van onze bond kwam wel op een hele bijzondere manier: met een speciaal voor deze gelegenheid gesponsorde “oldtimer bus” Het koor maakte van de concours dag een dagje uit voor het koor. Ruim op tijd was de bus aanwezig in Joure en trok daar natuurlijk veel bekijks.

De “nieuwbakken” voorzitter Tjeerd Velstra heette een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de ereleden Hofstee en Haantjes en hun echtgenotes. Hij riep de al aanwezigen vooral op vanavond terug te komen voor De Grutste Kanon fan Fryslân met Hindrik van der Meer. En doe koe it heve!

Het Koor Van De Hoeve stond als eerste op het programma: Dust in the wind en Streets bracht een ieder in de juiste sfeer. Het koor had geen last van plankenkoorts, maar als Cultureel Hoofddorp 2018 zijn ze zo langzamerhand wel wat gewend. Vol verve zongen ze hun programma. En al was er nog geen zaal vol publiek: de toeschouwers gaven het koor een dankbaar applaus. Het Koor Van De Hoeve was het eerste koor van de 15 die vandaag hun kunnen zouden laten horen. Helaas minder dan we gewend zijn. Wat hier de reden van is, kunnen we alleen maar naar gissen, maar de jury, de heren Feike van Tuinen uit IJlst en Albertus de Jong uit Drachten zouden zich vandaag met deze koren van de goede kant laten zien.

En dan al die vrijwillige leden van de publieksjury: gelukkig hadden zich voldoende mensen gemeld voor de beide blokken. Een woord van dank is voor hen wel zeker op zijn plaats. Piety Hooghiemstra en Wilbert Wisman praatten de koren op vakkundige wijze aan elkaar. En dan waar het uiteindelijk omging: de punten. Maar liefst negen eerste prijzen en 6 tweede prijzen kon de jury toekennen. Ook dit jaar wederom geen derde prijzen: it giet goed mei ús Fryske koarsang.

Tijdens de rekenpauze kon: “De Grutste Kanon fan Fryslân” beginnen. Hindrik van der Meer met zijn kwartettenkoor begeleidde het canon zingen in een volle Oerdracht. Fijn dat er nog zoveel publiek aanwezig was. En dan al die pers: zowel radio, als televisie en pers gaven acte de présence. Dat de heer Hindrik van der Meer een vakman is, kwam duidelijk naar voren: vol enthousiasme zongen de aanwezigen al die (voor sommigen lastige) Friese canons. Wat een volume bracht de volle Oerdracht voor het voetlicht. Een zeer geslaagd evenement als afsluiting van een in ryke dei”. De bloemen aan het einde van de Grutste Kanon fan Fryslân waren voor Beitske, de echtgenote van Hindrik van der Meer: zij waren vandaag exact 57 jaar getrouwd. Best een emotioneel moment als Hindrik syn Beitske de blommen overhandigt.

Dirigent Gert-Jan Hoekstra kwam dit jaar wederom met één van zijn koren als hoogste uit de bus: zowel de vakjury als de publieksjury gaven de meeste punten aan Vocal Chain uit Harlingen: de vakjury gaf 237 punten en door de publieksjury werd het koor beloond met een 8,6, De beker, aangeboden door Janny en Jan Eise Hofstee gaat het komende jaar dus weer naar Harlingen, maar nu naar Vocal Chain. Proficiat!

Zoals al eerder vermeld: de bond kan op een zeer geslaagde dag terug zien. Hartelijk dank aan een ieder die deze dag heeft doen slagen.

 

Gauke Dijkstra (secr. BvZiF)

 

Zie voor de volledige uitslag:

https://bond-van-zangkoren-friesland.nl/Bestanden/Concours-2018-uitslag.docx

Zie voor alle foto’s:
http://www.bond-van-zangkoren-friesland.nl/media/1/foto’s/concours-2018/