Nijkoor zoekt leden!

Gemengd koor ’t Nijkoor zoekt nieuwe leden: alten en tenoren, maar vooral sopranen!

Repertoire: licht klassiek in verschillende talen uit verschillende tijden.
Dirigent: Klaas Peter van der Laan
Repetitie: maandagavond 20 uur. Locatie: MFC Nijeholtpade, tegenover de kerk.
Start: 3 september 2018
Eerstvolgend optreden: 14 februari 2019 Valentijnsconcert

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Hansje Meereboer
Tel.nr. 0561 421548
E-mail: h.meereboer@home.nl