Bestuurslid gezocht!

Het bestuur is in het najaar van 2018 geconfronteerd met de aankondiging van het stoppen van onze bondsbestuurders Wilbert Wisman uit Heerenveen door persoonlijke omstandigheden. Hij kan zijn werk niet meer combineren met het werk voor de BvZiF. Helaas! Wilbert is een kundig bestuurder.
Hij zet een punt achter zijn bondswerk met ingang van de jaarvergadering in 2019.

Derhalve is het bondsbestuur op zoek naar een vervanger. We vragen aan de koren om hun leden te benaderen of er belangstelling bestaat voor een plaats in het bondsbestuur.

Op dit moment bestaat ons bestuur uit 6 bestuursleden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris, vicevoorzitter en twee algemene bestuursleden leden. We zijn een informeel gezelschap variërend in leeftijd en achtergrond.

Waar staat de Bond van Zangkoren in Friesland voor?
De Bond van Zangkoren in Friesland behartigt de belangen van koren en haar leden in Frieslandzijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland en daarnaast is één van onze leden betrokken bij het provinciaal bestuur van de SAKO. Wij organiseren op jaarlijkse basis een succesvol concours in Joure en we hebben de ambitie om meer te gaan organiseren voor onze lidkoren.

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon die betrokken is in de koorwereld. Omdat we de komende jaren graag meer willen aanbieden aan onze koren zoeken we iemand met een frisse blik, creativiteit en enthousiasme om nieuwe dingen aan te pakken. Bestuurservaring is geen vereiste, een frisse blik wel!

Waar bestaan de taken uit?
De hoeveelheid tijd die je besteedt als algemeen bestuurslid is beperkt, we komen ongeveer vijf à zes keer per jaar bijeen voor een vergadering. Meestal vinden de vergaderingen op zaterdagochtend plaats maar dit gaat altijd in overleg. We bespreken dan bijvoorbeeld de organisatie van het concours, ontwikkelingen bij (zuster-)bonden of Buma-Stemra, mogelijkheden voor workshops en/of cursussen, veranderingen in wet- en regelgeving, etc. De voertaal binnen het bestuur is Nederlands. Tussendoor worden zaken indien nodig per mail behandeld. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk in te gaan op uitnodigingen van lidkoren voor een concert of jubileum. Rond het concours zal er altijd wat meer drukte zijn, omdat het bestuur de hele dag aanwezig is om alles in goede banen te leiden. Ook zijn we uiteraard als volledig bestuur aanwezig bij de jaarvergadering.

 

Herkent u uzelf hierin en wilt u een steentje bijdragen in de koorwereld? Neem dan snel contact met ons op! U bent van harte welkom om eens sfeer te proeven tijdens een vergadering. Reageren of vragen stellen kan door een e-mail te versturen naar info@bond-van-zangkoren-friesland.nl of door telefonisch contact op te nemen met Gauke Dijkstra (0518 – 403106)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *