Huldiging jubilarissen Rypster Tsjerkekoar

Op 12 december 2018 stond de heer Auke Wierda mij al op te wachten, er was zelfs een parkeerplekje voor mij gereserveerd. Omdat het de jaarvergadering was, werd er niet gezongen maar er was wel taart en koffie of thee. De voorzitster (zelf één van de jubilarissen) zei ‘nu begrijp ik het, als er iemand van de Bond van Zangkoren komt, dan valt er wat te vieren!’ en de vergadering werd in een plezierige stemming voortgezet.
Vlak voor de pauze gaf de secretaris mij het woord, de drie dames waren zichtbaar verrast. De dames Aafke Meyer, Marieke Posthumus en de sinds 2004 gekozen voorzitter Gea Holwerda waren allen 25 jaar lid van het koor. De dames waren zeer verrast met het opspelden van het speldje en het uitreiken van de oorkonde, 25 jaar is toch een mijlpaal!
Nade pauze was er een vragenronde aan de leden en de dirigent, die ook al heel wat jaren dit koor begeleidt. Het koor treedt ieder jaar verschillende keren op, zoals in het MCL en bij kerkdiensten.
Helaas heeft ook dit koor last van teruglopende leden aantallen, dus als je in de buurt van Dronrijp woont, op woensdagavond niets te doen hebt en van zingen houdt, bent u van harte welkom op de repetitieavond van het koor!
Ik heb genoten van de gastvrijheid en wens het koor nog heel veel zangplezier toe!

Albertje van Wattum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *