Opheffing LOPRZ per 01-01-2019

Zoals u in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen was 2018 het laatste jaar voor de LOPRZ. Met ingang van 01-01-2019 zal de LOPRZ worden opgeheven. Al langere tijd zat deze opheffing er aan te komen, aangezien al sinds 2016 een transitie plaatsvond van VNK (Vereniging Nederlandse Korenorganisaties). De VNK heeft in de afgelopen jaren zijn werkwijze onder de loep genomen en hieruit is voortgekomen dat er een nieuw bestuur moest worden samengesteld en dat ook de statuten moesten worden aangepast.  Ook heeft de VNK een naamswijziging ondergaan en heet nu Koornetwerk Nederland.

Een belangrijke wijziging in de nieuwe statuten is dat de verplichting om landelijk georganiseerd te zijn is geschrapt. Voor de wijziging konden regionale bonden, zoals de Bond van Zangkoren in Friesland, niet direct aansluiten bij de VNK. Zij moesten hiervoor aangesloten zijn bij een landelijke koepel en voor ons was dat de LOPRZ. Met het vervallen van deze verplichting kunnen de regionale bonden nu zelfstand lid zijn van Koornetwerk Nederland en hiermee werd de LOPRZ overbodig. In de algemene ledenvergadering van november 2017 van de LOPRZ is dan ook besluit genomen tot opheffing van de vereniging.

Voor de aangesloten vier bonden van de LOPRZ is deze opheffing financieel gezien ook gunstig, want de contributie die de bonden aan de LOPRZ betaalden bedroeg toch € 1,25 per koorlid per bond. In deze contributie zit evenwel ook de contributie begrepen voor Koornetwerk Nederland, dat  in 2018 € 0,25 bedroeg. Die contributie moet de regionale bonden nu zelf aan Koornetwerk Nederland betalen. Helaas moeten we met de opheffing van de LOPRZ ook afscheid nemen van de twee-jaarlijkse nieuwsbrief Koorklanken.

 

Verzekeringen
Naast de verplichting om aangesloten te zijn bij een landelijke organisatie, was een belangrijk voordeel van lidmaatschap van de LOPRZ ook het aanbieden van verzekeringen voor de koren. Wij kunnen u meedelen dat deze verzekeringen zullen worden voortgezet door Braam assurantiën. Alle koren die gebruik maken van deze verzekeringen hebben hier bericht over ontvangen.

 

Dirigentenfonds
De LOPRZ heeft enkele jaren geleden ook een dirigentenfonds in leven geroepen omdat een ziekteverzuimverzekering voor dirigenten erg lastig bleek. Koren konden zich op deze manier indekken zodat zij bij ziekte van de dirigent gedurende 13 weken de dirigent konden doorbetalen. Aangezien dit geen verzekering maar een fonds was en overname voor verzekeringskantoren niet aantrekkelijk bleek, is het niet gelukt dit fonds elders onder te brengen. Met ingang van 01-01-2019 is het fonds dan ook opgeheven. Wij hebben helaas geen goed zicht gehad of er ook koren van onze bond gebruik hebben gemaakt van dit fonds. Wij zullen nog bekijken of er een andere manier is om dit fonds te kunnen voortzetten maar in de afsluitende vergadering van de LOPRZ kwam al naar voren dat dit waarschijnlijk erg lastig is omdat de risico’s voor de bonden te groot zijn wanneer zij dit zelfstandig moeten voortzetten.

Koornetwerk Nederland
Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland. Koornetwerk Nederland heeft de ambitie om de krachten in de koorwereld te bundelen en de koorsector een gezamenlijk gezicht te geven, naar binnen, naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Het wil helpen een brug te slaan tussen de amateursector en het professionele veld op het gebied van koorzang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *