Gemengd Koor Boyl huldigt 3 jubilarissen

De bond van Zangkoren in Friesland was 18 februari 2019 uitgenodigd voor de jaarlijkse jaarvergadering van het koor. Dit had een bijzondere reden: de vertegenwoordiger van de bond, de heer Gauke Dijkstra, mocht 3 jubilarissen in het zonnetje zetten.

De dames Heintje Bijkerk (60 jaar), Renske Jonkman en Romkje de Boer (beiden 25 jaar) ontvingen de bijbehorende bondsspeld en een oorkonde uit handen van de secretaris. De drie dames hebben veel voor het koor betekend. Helaas moet Romkje de Boer door omstandigheden stoppen met het zingen voor het koor. We wensen beide andere dames nog veel plezierige zangjaren toe op het Gemengd Koor. Namens alle zangvrienden en vriendinnen in de Friese Bond van harte gefeliciteerd met het jubileum.

Hartelijk dank aan Robert Schwier voor de foto’s van deze huldigingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *