Open Fries Kampioenschap 2019

Verslag eerste open Fries kampioenschap voor koren 6 april 2019

Dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de Bond van Zangkoren in Friesland: een open Fries kampioenschap. Ja ja. Alle aangesloten koren bij de bond en andere koren in Friesland (vandaar de naam open kampioenschap) konden zich inschrijven voor dit grootse evenement. Je kunnen meten met (alle) andere koren uit Friesland. Qua opzet kwam het 6 april in grote lijnen overeen met het bekende concours, dus hier niet al teveel nieuws.

De vakjury bestond vandaag uit Nelleke Diepeveen uit Groningen en Gerben Van der Veen uit Haskerdijken. Zij deden ontzettend goed hun best deze lange dag om ieder koor dat te geven waar ze recht op hadden m.b.t. hun prestatie. Piety Hooghiemstra had vorig jaar al aangegeven dat er naar een nieuwe presentator gezocht moest worden en dat is gelukt. Rianna Wilckens was bereid gevonden de presentatie op zich te nemen en ze deed dat op een voortreffelijke wijze.

En dan de 19 koren: want hier ging het vandaag uiteindelijk om: wie gaat met de “gouden” kampioensbeker naar huis.  De vakjury had de koren vooraf al ingedeeld in drie categorieën: A (de moeilijkste muziek), B en C. En dan was er natuurlijk weer een publieksjury. Leek dat aanvankelijk wat moeizaam van de grond te komen, uiteindelijk bleken er in elk blok wel zo’n 20 leden te zijn. Geweldig. Zij gaven een koor punten (keuze van 1 -10) voor wat ze zagen en hoorden en letten daarbij vooral op spontaniteit, relatie dirigent-koor, presentatie en keuze van de muziek. Uiteindelijk komt er voor elk koor een gemiddelde uit de bus en dat koor is dan de publiekswinnaar en gaat met de wisselbeker naar huis. Dank aan de leden van de publieksjury die in sommige gevallen de hele dag hebben gejureerd.

Om 12.50 uur opende Marije Peters (door ziekte van onze voorzitter Tjeerd Velstra) dit zangfestijn. Zij begroette een ieder en in het bijzonder onze ereleden, de families Hofstee, Haantjes en Visser. Ook waren er bestuursleden van de korenbond uit Drenthe en van de SAKO Friesland aanwezig.

De zaal was al redelijk gevuld en dus hoefde het eerste koor gelukkig niet op te treden voor een lege zaal. It Mingd Koar Deinum deed dit op goede wijze. En naarmate de dag vorderde kwam er meer publiek. In de middag was De Oerdracht vol en ook in het avondgedeelte was de zaal goed gevuld: fijn dat we met elkaar ook naar anderen willen luisteren en niet alleen ons eigen repertoire afdraaien, maar goed: er stond ook heel wat op het spel: kampioen van Friesland word je maar niet zo.

Mijn mening is dat de jury “streng” heeft geoordeeld: er waren dit jaar zelfs weer derde prijzen en die hadden we lange tijd niet gehad, meen ik me te herinneren. Maar alle koren lagen wel dicht bij elkaar, dus was de beoordeling voor elk koor gelijk. Spannend was het wel.

En dan de verscheidenheid: wat zijn we rijk in Friesland met zo’n kooraanbod: seniorenkoren (die lieten horen dat je nooit te oud bent om te zingen), popkoren, kleinere ensembles en de wat meer klassiekere koren: wat een verscheidenheid in repertoire. De liefhebber hoefde zich niet te vervelen.

Uiteindelijk kwam de dag winnaar en dus de winnaar van de kampioensbeker 2019 uit de bus: ensemble Tiramisu uit Heerenveen o.l.v. Diede Drijfhout. Met 229,5 punten net 1 puntje hoger dan La Muze uit Zwartsluit o.l.v. Angelica Braam. Het publiek ging dit jaar voor een ander koor: Popkoor Akkrum o.l.v. Lars Mulder ging hier met de wisselbeker naar huis (8.3.) Op de hielen gezeten door Lily Leaves (o.l.v. Hinke Jelsma en Brûzenije (o.l.v. Lars Mulder ( beiden 7.9.)

Fries Kampioen 2019: Ensemble Tiramisu uit Heerenveen!
Publiekswinnaar Open Fries Kampioenschap 2019: Popkoor Akkrum!

Al met al liep het al tegen negen uur toen het rekencentrum zijn werk moest doen en Sander Metz de aanwezigen (die in groten getale waren gebleven om de uitslag te horen) te verpozen. Het dak ging eraf van De Oerdracht. Wat een plezier, een heel mooi optreden: er werd nog volop mee gezongen en dat kon ook prima door gebruik van een beamer (dit heeft mij vandaag prima voldaan: alles wat de revue passeerde stond helder op beeld)

Wat fijn dat we onze voorzitter in het avondblok nog konden verwelkomen. Ik wens hem namens al zijn zangvrienden in de bond alle sterkte en beterschap toe.

Al met al had ik het gevoel toen het Frysk Folksliet klonk, dat we met zijn allen in de BvZiF op een “rike dei” terug kunnen zien: al zijn we dan wel niet meer culturele hoofdstad: de mienskipssin wie hjoed hiel grut.

Dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.

Gauke Dijkstra, (secr. BvZiF)

De volledige uitslag van het concours kunt u vinden via onderstaande link:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *