Huldiging jubilarissen Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik te Donkerbroek

Bovengenoemd koor, aangesloten bij onze bond, had 2 leden die nog niet waren gehuldigd voor 25 jaar trouwe dienst op het koor. Daarom reisde Gauke Dijkstra, secretaris van de bond af naar Donkerbroek om daar als een soort mistery guest te worden geïntroduceerd. Het bestuur wilde de verrassing voor het koor zo optimaal mogelijk houden. Daarom werd ik als nieuw, belangstellend lid geïntroduceerd en deed als zodanig mee aan het begin van de repetitie o.l.v. Feike van Tuinen. Inzingen dus! Daarna kreeg ik het woord om de twee zeer trouwe jubilarissen te huldigen.

De eerste, de heer Sierd Geertsma, al 30 jaar trouw lid, maar was bij zijn 25 jarig jubileum door omstandigheden nog niet gehuldigd. Daarom werd dat verzuim nu goedgemaakt. De heer Geertsma was jarenlang penningmeester van het koor, maar daarnaast een groot liefhebber van de muziek van het koor. Voor hem dus  niet moeilijk om de 25 jaar vol te maken en al een heel eind op weg om misschien zelfs wel de 50 jaar vol te maken.

De tweede was de heer Klaas de Boer, 25 jaar trouw lid. Daarnaast al jaren de voorzitter die altijd klaar staat voor het koor. Begenadigd zanger die zeer gezien is op het koor, met name voor alles wat hij doet voor het Jagerskoor.

Beide heren werden in het zonnetje gezet en hartelijk gelukgewenst namens de Bond van Zangkoren in Friesland. De secretaris liet zijn wensen gepaard gaan met de bekende speldjes en oorkondes en schriftelijke felicitaties. Hij sprak de wens uit dat beide jubilarissen nog lang met veel plezier op het koor mogen zingen en hij wenste vervolgens het koor alle succes toe voor de toekomst en sprak de wens uit het koor weer gauw op een zangersfeest te mogen begroeten.

Bestuur, leden en dirigent: hartelijk dank  voor jullie uitnodiging. Ik heb met veel plezier  nog een deel van de repetitie bijgewoond en de koffie met de heerlijke traktatie viel er goed in.

Gauke Dijkstra, secr. BvZiF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *