Concours

Ook in 2019 organiseren wij ons jaarlijkse concours, echter dit jaar in een nieuw jasje:

Open kampioenschap Friesland

Al jaren is het concours een groot succesvol evenement waarbij de koren zich van hun beste kant kunnen laten zien. Alle koren uit Friesland zijn welkom en we hopen dat we deze dag van en met elkaar mogen genieten van de muzikaliteit die Friesland in zich heeft! De deelnemende koren zingen drie nummers waarvan twee nummers zullen worden beoordeeld door een vakjury en de publieksjury. Alle koren ontvangen na het concours een puntenoverzicht en een geschreven kritisch verslag van de beide juryleden. Aan het einde van de dag zijn er twee prijzen uit te reiken: het koor dat de meeste punten van de vakjury heeft verzameld mag zich de kampioen van Friesland noemen! En daar hoort uiteraard een mooie beker bij. Ook de publieksjury mag haar punten verdelen en de winnaar hiervan gaat met de publieksprijs naar huis.

De dag zal bestaan uit een middag- en een avondprogramma en wordt afgesloten met een feestelijk optreden. Het blijft nog even een verrassing wie dit optreden gaat geven, maar wij voorzien dat de voetjes van de vloer gaan!

Omdat wij graag alle koren uit Friesland bij elkaar brengen, kunnen dit jaar voor het eerst ook koren meedoen die niet lid zijn van de Bond van Zangkoren in Friesland! Deelname bedraagt €2,50 per koorlid. Koren die lid zijn hoeven geen inschrijfgeld te betalen. Er kunnen maximaal 24 koren meedoen. Indien er meer dan 24 aanmeldingen zijn zullen koren lid van de Bond van Zangkoren in Friesland met voorrang deelnemen.

Inschrijving gesloten!

Inmiddels is de inschrijving voor het concours gesloten. Houdt u de website in de gaten voor meer informatie over het concours? Dan zien we u graag als bezoeker!

Nieuwsberichten over het concours