Huldiging Norden Singers Heerenveen

De Norden Singers konden eindelijk weer bij elkaar komen na maandenlange gedwongen stilstand van het verenigingsleven. Bij deze vrolijke en gelukkige bijeenkomst werden aan Miep de Werker een oorkonde en een speld overhandigd vanwege 25 jaar zingen bij Norden Singers. Zij was zeer blij verrast met deze versierselen die haar namens de Bond van Zangkoren…

Verder lezen

Huldiging leden Gemengd Koor Boyl

Het bestuur van de BvZiF had een uitnodiging ontvangen van het inmiddels tachtig jarige koor voor de jaarvergadering op 17 februari 2020. Hartelijk dank daarvoor. De secretaris van de bond, de heer Gauke Dijkstra, maakte namens de bond gebruik van deze uitnodiging en was een deel van de avond aanwezig. Tijdens deze vergadering werden twee…

Verder lezen

Jubileum mevrouw Bonsema

Maandag 9 september is mevrouw Bonsema gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap van het Holdertkoor in Drachten. Omdat zij moeilijk ter been is en niet naar voren kon komen, deed voorzitster van het Holdertkoor Yt Boschma haar prijzend woordje op afstand. Mevrouw Bonsema was (en is) altijd een trouw lid van het koor geweest en houdt…

Verder lezen

Gemengd Koor Boyl huldigt 3 jubilarissen

De bond van Zangkoren in Friesland was 18 februari 2019 uitgenodigd voor de jaarlijkse jaarvergadering van het koor. Dit had een bijzondere reden: de vertegenwoordiger van de bond, de heer Gauke Dijkstra, mocht 3 jubilarissen in het zonnetje zetten. De dames Heintje Bijkerk (60 jaar), Renske Jonkman en Romkje de Boer (beiden 25 jaar) ontvingen…

Verder lezen

Huldiging jubilarissen Rypster Tsjerkekoar

Op 12 december 2018 stond de heer Auke Wierda mij al op te wachten, er was zelfs een parkeerplekje voor mij gereserveerd. Omdat het de jaarvergadering was, werd er niet gezongen maar er was wel taart en koffie of thee. De voorzitster (zelf één van de jubilarissen) zei ‘nu begrijp ik het, als er iemand…

Verder lezen

Jubilaris Krite Koar Balk

Tijdens de jaarvergadering van het Krite koar in Balk zijn aan mevrouw G. Bierman-Rusch door Tjeerd Velstra namens de bond van Friese zangkoren het speldje en oorkonde die horen bij haar 50 jaar jubileum overhandigd. Mevrouw Bierma is in 1968 lid geworden van het Krite koar en nog steeds zeer actief. De leden van het…

Verder lezen

Huldiging

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel. Huldiging van 3 koorleden van It Rypster Tsjerkekoar   Op 4 oktober, ’s avonds in de pauze van de zangrepetitie in kosterij van de Alde Wite (de laatgotische St Salviuskerk van…

Verder lezen

Huldiging Mingd Koar Jubilate

LET OP! Onderstaand bericht is vanuit de oude website gemigreerd. De weergave kan hierdoor niet optimaal zijn en foto’s kunnen ontbreken in onderstaand artikel. Maaike Lautenbach, tenor van Mingd Koar Jubilate in Ingelum, gehuldigd   Op 26 april 2017 was het Bondsbestuur uitgenodigd om tijdens de jaarvergadering in Skerne Wibe de huldiging van Maaike Lautenbach…

Verder lezen