De Bond van Zangkoren in Friesland is opgericht op 11 juni 1911. Wij zijn een provinciale bond en ons belangrijkste motief hiertoe is dat wij van mening zijn dat we hierdoor directer contact kunnen hebben met de koren en hun leden waardoor we de belangen maximaal kunnen behartigen.  Door dicht bij de koren te staan en vanuit hun midden het provinciale bestuur te vormen is er een nauw contact mogelijk. Op deze wijze kan ook aandacht worden besteed aan de provinciale problematiek. De Bond van Zangkoren in Friesland is aangesloten bij Koornetwerk Nederland.

Wat doet de bond?

Het doel van de bond is “de belangen van de koorzang in het algemeen en van de leden in het bijzonder te bevorderen.” In een ingewikkelde samenleving is het bijna vanzelfsprekend om georganiseerd te zijn. Ook bij ons geldt dat één plus één drie is. Met andere woorden: de ervaring van de aangesloten koren bij elkaar brengen en het bundelen van de krachten levert dié kracht op die een enkel koor niet kan bewerkstelligen. Daarnaast biedt de bond de volgende producten en diensten:

BUMA-contract

Een zeer belangrijk voordeel van het lidmaatschap is het contract dat Koornetwerk Nederland heeft afgesloten met het BUMA (BUMA staat voor Bureau voor Muziek Auteursrecht). Dit bureau heft voor de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers de auteursrechten. Koren dienen deze rechten ook te betalen. Het is een misverstand dat koren geen auteursrechten hoeven te betalen wanneer zij geen optredens verzorgen. Het contract tussen het BUMA en Koornetwerk Nederland voorziet erin dat de bond de contractueel overeengekomen auteursrechten int en aan het BUMA betaalt. Niet bij de bond aangesloten koren dienen rechtstreeks een contract met het BUMA af te sluiten. Daar dit individuele contracten betreft is men aanzienlijk duurder uit.
Het is bekend dat er door BUMA regelmatige controles plaatsvinden op niet-aangesloten koren.
Als lid van de Bond van Zangkoren in Friesland kunt u onbeperkt concerten of uitvoeringen geven en repetities houden zonder dat het u iets extra kost.

De website van buma stemra

Cursussen

Leden of dirigenten van de bij de bond aangesloten koren kunnen deelnemen aan alle (mede) door de bond georganiseerde koorscholingsactiviteiten.

Concours en zangersfeest

In het jaar 2022 zullen wij op proef twee festiviteiten organiseren, te weten het concours en het zangersfeest. Het jaarlijkse concours is een zangfestijn in de maand april. Op deze dag gaan we op zoek naar de kampioen van Friesland. Uiteraard staat het plezier in het zingen voorop en genieten we van elkaar. Deelnemende koren worden beoordeeld door een vakjury en een publieksjury en krijgen allen een geschreven verslag met nuttige feedback. Meer informatie volgt. Het concours is ook toegankelijk voor koren die niet lid zijn van de bond.

Daarnaast zijn er ook koren die gewoon lekker willen zingen en niet zozeer beoordeeld willen worden door een jury of voor de eerste prijs gaan. In november 2022 zullen we daarom ook het zangersfeest van Friesland organiseren: een dag waarop we naar elkaar luisteren en genieten van de kwaliteit die Friesland in huis heeft! Meer informatie hierover volgt.

SAKO

SAKO staat voor Samenwerkende korenorganisaties in Friesland. De SAKO probeert de belangen te behartigen op provinciaal niveau in samenwerking met de regionale zangersbonden. U kunt hierbij denken aan opleidingen voor (jonge) koordirigenten, opleiding van jong muzikaal talent en de organisatie van de stipelrûnte en dergelijke. Namens de Bond van Zangkoren in Friesland is Gauke Dijkstra voorzitter van de SAKO. 

Verzekeringen

Koren en muziekverenigingen (gevestigd binnen Nederland) kunnen gebruik maken van verzekeringen via Braam Assurantiën.
Hieronder vindt u de verzekeringsbrochure voor het jaar 2019 en het aanvraagformulier. Voor overige formulieren en aanvullende informatie verwijs ik u naar de website van Braam Assurantiën.