Het bestuur

Het bestuur van de Bond van Zangkoren in Friesland wordt gevormd door vrijwilligers, mensen die met hart en ziel ervoor zorgen dat we jaarlijkse evenementen als het Zangersfeest of het Concours organiseren en die ervoor zorgen dat de belangen van de koren worden behartigd richting landelijke en regionale culturele organisaties.

Tjeerd Velstra
Voorzitter

Even voorstellen
In mijn hele leven heeft muziek een grote rol gespeeld. Vooral moderne muziek. Ik ben opgegroeid in de flowerpower periode, en die tijd speelt nog steeds een grote rol in mijn muziekkeuze. 
Maar ik was ook als kind onder de indruk van mannen die prachtig konden zingen in een kerkdienst.
15 jaar geleden ben ik gevraagd om te komen zingen bij het Popkoor Akkrum. Iets wat ik heerlijk vind om te doen. Heerlijke ontspanning maar toch ook met elkaar werken aan een hoge kwaliteit van ons koor. Tijdens de optredens mag ik ook de presentatie doen.

Na een werkzaam leven in diverse commerciële, management en directie functies ben ik nu met pensioen. Bestuurlijke ervaring heb ik bij een aantal organisaties opgedaan, wat ik nu goed kan gebruiken bij mijn rol als voorzitter van onze bond. Er is een goede basis bij de bond. Aan mij de taak, samen met de andere bestuursleden, dit verder te ontwikkelen in een veranderende koren wereld. 

Meer dan 1,7 miljoen mensen zijn aangesloten bij een koor in welke vorm dan ook. Klassieke, kerk, shanty, pop, gospelkoren. Ik ben blij dat ik daar deel van uitmaak. Wilt u dat ook? Er is vast bij u in de buurt een koor waar plaats is. 

Contact
voorzitter@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Gauke Dijkstra
Secretaris

Even voorstellen
Ik ben Gauke Dijkstra en sinds 2010 secretaris van de bond van zangkoren in Friesland. Eind jaren 80 begin 90 heb ik ook langere tijd in het bondsbestuur gezeten en heb toen meerdere functies gehad.
Ik zit namens de BvZiF in het SAKO- Friesland en ben hier voorzitter. Vele jaren ben ik namens de BvZiF actief geweest in de Landelijke Organisatie van Regionale Zangersbonden.(LOPRZ). Deze is eind 2018 opgeheven. Ik heb jarenlang gewerkt in het basisonderwijs als groepsleerkracht, maar sinds 2010 geniet van mijn pensioen”

Contact
info@bond-van-zangkoren-friesland.nl
Tel: 0518 – 403106

Marije Peters
Penningmeester

Even voorstellen
Ik ben Marije Peters, geboren in 1989 en sinds 2012 lid van het bestuur. Sindsdien vervul ik de rol van penningmeester. Ik ben in opleiding tot arts en heb daarnaast twee zoontjes: Jelte en Fedde. Alles bij elkaar een druk leven maar ik doe alles met veel plezier!

Contact
penningmeester@bond-van-zangkoren-friesland.nl
Tel: 06-40394925

Piety Hooghiemstra
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen

Lute van der Bijl
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen

Jellie Meijer
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen

Henk van der Zwaag
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen

Albertje van Wattum
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen
Ik ben Albertje van Wattum, 70 jaar en getrouwd met Frans. Door mijn partner ben ik in aanraking gekomen met een gospelkoor. Ik ging op gitaarles en zingen thuis met broers en zussen was elk weekend een feestje. In Drachten ging ik naar gemengd koor Opeinde, daar kwam ik ook in aanraking met de zangersdagen van de Bond van Zangkoren in Friesland. Ik zit al heel wat jaren in het bestuur en heb veel geleerd en opgestoken. Het concours is altijd een feestje met al die verschillende koren. Nu zing ik bij Algemeen Gemengd koor Allégresse in Drachten en zingen we muziek van deze tijd en licht klassiek. Zingen verblijdt, verbindt en verbroedert.


Bestuurslid worden?
Wil jij ook bijdragen aan het Zangersfeest en Concours? Onze belangen behartigen binnen de landelijke en regionale culturele organisaties? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Bestuur 2018-2019