Het bestuur

Het bestuur van de Bond van Zangkoren in Friesland wordt gevormd door vrijwilligers, mensen die met hart en ziel ervoor zorgen dat we jaarlijkse evenementen als het Zangersfeest of het Concours organiseren en die ervoor zorgen dat de belangen van de koren worden behartigd richting landelijke en regionale culturele organisaties.

Margriet Petter
Voorzitter

Even voorstellen
Mijn naam is Margriet Petter, al vele jaren met plezier woonachtig in Joure met mijn echtgenoot Martin. Heb 2 zonen en ondertussen 8 kleinkinderen. In september 2021 ben ik als algemeen lid in het bestuur van de BZF gekozen. In de ledenvergadering van maart 2022 heb ik de functie van voorzitter op mij genomen. Al eerder had ik besloten iets voor de BZF te willen doen door mijn enthousiasme waarop de BZF andere Friese koren faciliteert en met elkaar in contact brengt. Door drukke werkzaamheden als specialistisch verpleegkundige in o.a. het Antonius Ziekenhuis in Sneek en andere bezigheden kwam het er nog niet van. Ik huldig het standpunt dat, wanneer je gebruik maakt van organisaties/verenigingen, je ook niet moet schromen om de handen uit de mouwen te steken. Want… vooral samen sta je sterk en dit maakt het werk voor de clubs een stuk leuker. Ik zing met veel genoegen in het Skarsterkoar te Joure, het Reade Hoeke Koor in Heerenveen en zing ook regelmatig mee in een project van het Grootkoor. Naast mijn verdere activiteiten voor diverse clubs hoop ik binnen de BZF bij te dragen aan het vergroten van onderling zangplezier.

Contact
voorzitter@bond-van-zangkoren-friesland.nl

Tel: 06-36267220

Jelly Meijer
Secretaris

Even voorstellen
Ik ben Jelly Meijer en dirigente van drie koren. Tevens was ik vroeger secretaresse, vandaar dat ik de functie van Gauke Dijkstra opgevold heb. Ik wil graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de korenwereld en sta open voor nieuwe initiatieven. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het behoud van de Bond van Zangkoren in Friesland.

Contact
info@bond-van-zangkoren-friesland.nl
Tel: 06-53929469

Lute van der Bijl
Penningmeester

Even voorstellen
In 2020 ben ik in het bestuur gekomen en in 2022 ben ik penningmeester geworden. Mijn naam is Lute van der Bijl en geboren in 1972. Getrouwd met Henny en samen hebben we drie kinderen. Henny en ik zingen bij het koor Sjongersnocht in Bantega en dat vinden we erg gezellig. Even wat anders dan wat je door de weeks normaal allemaal doet. Van dit koor ben ik al weer een aantal jaren voorzitter.

In het dagelijks leven was ik melkveehouder tot de zomer van 2020. We hebben het bedrijf verkocht en ik ben per 1 februari 2021 werkzaam als assistent accountant agrarisch bij een accountantskantoor in Drachten.

We zijn woonachtig in Scherpenzeel aan de rand van het prachtige natuurgebied ‘De Rottige Meenthe’. Daar wandelen we graag met de honden.

De komende periode wil ik me graag inzetten voor de Bond zodat we allen met veel plezier kunnen blijven zingen. En dat we dat plezier kunnen doorgeven.

Contact
penningmeester@bond-van-zangkoren-friesland.nl
Tel: 06-18592141

Tjeerd Velstra
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen
In mijn hele leven heeft muziek een grote rol gespeeld. Vooral moderne muziek. Ik ben opgegroeid in de flowerpower periode, en die tijd speelt nog steeds een grote rol in mijn muziekkeuze. 
Maar ik was ook als kind onder de indruk van mannen die prachtig konden zingen in een kerkdienst.
15 jaar geleden ben ik gevraagd om te komen zingen bij het Popkoor Akkrum. Iets wat ik heerlijk vind om te doen. Heerlijke ontspanning maar toch ook met elkaar werken aan een hoge kwaliteit van ons koor. Tijdens de optredens mag ik ook de presentatie doen.

Na een werkzaam leven in diverse commerciële, management en directie functies ben ik nu met pensioen. Bestuurlijke ervaring heb ik bij een aantal organisaties opgedaan, wat ik goed kon gebruiken bij mijn rol als voorzitter van onze bond. Wegens gezondheidsproblemen heb ik in 2021 mijn voorzitterschap aan Lute van der Bijl overgedragen, maar ik blijf graag betrokken als algemeen bestuurslid bij de Bond. Er is een goede basis bij de bond. Aan mij de taak, samen met de andere bestuursleden, dit verder te ontwikkelen in een veranderende koren wereld. 

Meer dan 1,7 miljoen mensen zijn aangesloten bij een koor in welke vorm dan ook. Klassieke, kerk, shanty, pop, gospelkoren. Ik ben blij dat ik daar deel van uitmaak. Wilt u dat ook? Er is vast bij u in de buurt een koor waar plaats is. 


Albertje van Wattum
Algemeen bestuurslid

Even voorstellen
Ik ben Albertje van Wattum, 70 jaar en getrouwd met Frans. Door mijn partner ben ik in aanraking gekomen met een gospelkoor. Ik ging op gitaarles en zingen thuis met broers en zussen was elk weekend een feestje. In Drachten ging ik naar gemengd koor Opeinde, daar kwam ik ook in aanraking met de zangersdagen van de Bond van Zangkoren in Friesland. Ik zit al heel wat jaren in het bestuur en heb veel geleerd en opgestoken. Het concours is altijd een feestje met al die verschillende koren. Nu zing ik bij Algemeen Gemengd koor Allégresse in Drachten en zingen we muziek van deze tijd en licht klassiek. Zingen verblijdt, verbindt en verbroedert.


Bestuurslid worden?
Wilt u ook bijdragen aan het de korenzang in Friesland? Zangersfeest en Concours? Onze belangen behartigen binnen de landelijke en regionale culturele organisaties? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Bestuur 2018-2019