Lidmaatschap

Contributie

Binnenkort vindt u hier de contributie voor het jaar 2019. In 2018 was de contributie als volgt opgedeeld:

  • BZF: de contributie voor lidmaatschap van onze bond
  • Doelreservering: bedrag dat gereserveerd wordt voor grotere door de bond georganiseerde evenementen.
  • LOPRZ: contributie voor de LOPRZ
  • BUMA: afdracht voor het BUMA-contract
Leeftijd lidBZFDoel-
reservering
LOPRZBUMATotaal
2018
<21 jaar€0,76n.v.tn.v.t€3,05€3,81
21 jaar of ouder€5,04€0,25€1,25€3,05€9,59

Met ingang van het jaar 2019 is de Bond van Zangkoren in Friesland rechtstreeks aangesloten bij Koornetwerk Nederland. De LOPRZ is opgeheven.

Inschrijfformulier

Zoals u al op onze website heeft kunnen zien zetten wij ons als bondsbestuur in voor de belangen van de koren. Wij stellen vrijwel geen eisen aan de koren: iedereen is welkom. Wel is het belangrijk dat het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Als lid van de bond hoeft u zich als koor geen zorgen meer te maken over afdrachten voor de BUMA, dit zit inbegrepen bij het lidmaatschap. Hierdoor bent u als koor bovendien veel goedkoper uit doordat de bond dit collectief heeft georganiseerd via Koornetwerk Nederland. 

Door lid te worden van onze Bond gaat u akkoord met de Privacyverklaring zoals deze op onze website te vinden is: 
http://bond-van-zangkoren-friesland.nl/privacybeleid/

U kunt het aanmeldingsformulier in .pdf (Adobe Reader/Acrobat) formaat downloaden. Bij voorkeur wordt het formulier digitaal ingevuld en per post met handtekening retour gestuurd. Denkt u ook om de privacyverklaring die ondertekend meegestuurd dient te worden?