Hieronder vindt u een overzicht (in alfabetische volgorde) van onze lidkoren.  U kunt op het logo of op de naam van het koor klikken om naar de website van het betreffende koor te gaan. Mogelijk zijn niet alle websites ons bekend. Als u aanvullingen heeft horen wij het graag.


Het Algemeen Gemengd Koor Allégresse uit Drachten is een groep van 36 enthousiaste amateur-zangers. Het repertoire is gevarieerd.  Het koor staat onder leiding van Martijn Jager.


De Boegspetters komen uit Harlingen.  Het koor is opgericht in 1994. Spontaniteit in het zingen is een belangrijk kenmerk van dit koor. Zij hebben een veelzijdig repertoire.


Brûzenije is een vrouwenkoor uit Joure. Het koor is opgericht in 1998 en telt inmiddels 50 enthousiaste zangeressen
en drie accordeonisten die ons muzikaal begeleiden. Lars Mulder is de dirigent.


Damesakkoord

Damesakkoord is een vrouwenkoor uit Grou.


Dameskoor de Vriendschap

Dameskoor de Vriendschap komt uit Makkinga.


Ensemble Tiramisu is een gezellig en enthousiast vrouwenkoor uit Heerenveen, dat een breed scala van voornamelijk a cappella gezongen repertoire brengt.


Evergreens is een gemengd koor uit Sneek onder de bezielende leiding van dirigent Johan Velthuis en pianist Albert Jan de Boer.


De Feansjongers uit Haulerwijk bestaat uit ongeveer 40 leden met begeleiding van drie muzikanten en technische ondersteuning voor het geluid zingt een zeer wisselend repertoir.


Femm’tet is een vrouwenkwartet uit Berltsum onder leiding van Piet Vessies. Het repertoire loopt sterkt uiteen van klassiek tot modern en is ook zowel religieus als wereldlijk; ze zingen in diverse talen.


Frisia Cantat

Frisia Cantat is een gemengd koor uit Stiens.


Frysk Sjongkoar

Frysk Sjongkoar is een gemengd koor uit Gorredijk.


Gemengd koor Boyl is opgericht in 1939. Ze zingen een gevarieerd 4-stemmig repertoire met 37 enthousiaste leden onder leiding van de enthousiaste dirigente Marijke Beute.


Gemengd koor Zang en Vriendschap

Gemengd koor Zang en Vrienschap is een gemengd koor uit Jubbega.


Popkoor Gewoan Oars is een gedreven, enthousiast maar bovenal heel gezellig koor uit Wierum. Het koor bestaat uit 25 leden en zingt bekende popliedjes 3- of 4-stemmig.


Groep Forte uit Makkum bestaat sinds 1973 en staat onder leiding van Anna Bonnema, die ook op de piano begeleidt.


IE Sjongers de Feanhoop

IE Sjongers de Feanhoop is een gemengd koor uit de Veenhoop.


Vocaal Ensemble Interlude is opgericht in 1991. Het is een koor met ongeveer 20 leden met een bijzondere harmonieuze klank onder leiding van Jan Harryvan.


It Rypster Tsjerkekoar

It Rypster Tsjerkekoar is een gemengd koor uit Dronrijp


Jankfoddekoar Tuzen Triennen is een vrouwenkoor uit Britsum.


Koarbizznizz is een ensemble bestaande uit 11 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en -stijlen.


Koar Excentriek is een gemengd ‘doe-koor’, dat voor haar publiek maar tegelijkertijd ook met en tussen het publiek zingt.


Het Koor Van De Hoeve is een gemengd koor dat in 1997 is opgericht. Het koor bestaat uit zo’n 48 leden en staat onder leiding van Angelica Braam.


Krite Koar Balk is opgericht in 1944, als een algemeen gemengd koor. Het koor is gewend a-capella te zingen en staat sinds 5 april 2016  onder leiding van dirigent Peter Smedinga uit Oudeschoot.


Loft is een pop-gospelkoor, waarbij zingen en gezelligheid voorop staan.
Het koor telt op dit moment 26 vrouwelijke leden en staat onder leiding van dirigent Hans Bergman.


Mingd Koar Deinum bestaat uit ± 20 enthousiaste leden die onder leiding van dirigent Ulbe Tjallingii probeert op een ontspannen manier maar ook met goede inzet koorwerken van met name klassieke componisten in te studeren en ten gehore te brengen. Ook staat er meer populaire en Friese muziek op ons repertoire.


Mingd Koar Jubilate is opgericht op 13 oktober 1954 en staat onder leiding van Jeanine Kramer.


Mingeling is het gezellige en enthousiaste popkoor uit Hallum, bestaande uit ca 40 leden. Zij oefenen onder leiding van dirigent Harry Maring.


Muziek en Zangvereniging Excelsior is een gemengd koor uit Lemmer.


Het Nijkoor uit Nijeholtpade is een enthousiast en leergierig gemengd koor. Het repertoire is breed en gevarieerd, met de nadruk op oude liedjes en licht klassieke muziek. Met ingang van september 2018 is de leiding in handen van dirigent Klaas Peter van der Laan.


Nim it sa’t is Jonkerslân

Nim it sa’t is Jonkerslân is een gemengd koor uit Jonkerslân.


Vrouwenkoor Noaten op ‘e Sang uit Surhuisterveen is een koor dat bestaat uit enthousiast-zingende vrouwen, een groot combo en een inspirerende dirigente.


Nocht en Wille

Nocht en Wille is een dameskoor uit Marssum onder leiding van Sebastiaan Schippers.


Noord Nederlands Jagerskoor Prins Hendrik is opgericht in 1919. Zij zijn een mannenkoor en zingen uitsluitend  2, 3 en 4-stemmig a-capella.


Norden Singers is een gemengd koor uit Heerenveen. Het koor is opgericht op 4 oktober 1989 door Lies van Norden – vandaar de naam – en bestaat uit ruim 50 enthousiaste leden.
Het koor wordt begeleid door dirigent Dennis Dronkers op piano.


Nortepé Singers is een gemengd koor uit Noordwolde met ongeveer 45 enthousiaste zangers en zangeressen dat inmiddels tien jaar bestaat. Zij hebben een breed repertoire.


POP4YOU is een vierstemmig gemengd koor en heeft een breed repertoire popmuziek. Het koor staat onder leiding van Harry Maring.


Popkoar Wytmarsum is een gemengd popkoor onder leiding van Baukje Hoogstins.


Het doel van het Popkoor Akkrum is om in een gemengde samenstelling met elkaar te zingen en muziek te maken en daaraan veel plezier te beleven. Het repertoire bestaat uit een mix van oudere en meer recente populaire muziek in diverse talen.


Seniorenkoor Holdert

Seniorenkoor Holdert is een gemengd koor uit Drachten.


Seniorenkoor Parnas

Het Seniorenkoor Parnas koor werd in 2012 als zelfstandige vereniging opgericht toen het Creativiteitscentrum Parnas door de gemeente Leeuwarden werd opgeheven.


Wy dogge ús bêst is een gemengd vierstemmig seniorenkoor. De leeftijd van de koorleden is vanaf 50 jaar tot ruim in de 80 jaar. Hun uitgangspunt is: “Zingen houdt je jong”.


Sjongerij De Sweach is een gemengd koor dat bestaat sinds 1920. Het koor speelt een actieve rol in het culturele leven van Beetsterzwaag e.o.
Het repertoire is erg gevarieerd. Het koor staat onder leiding van de zeer enthousiaste dirigente Stientje Nicolai.


Sjongkoor Waadwyn uit Wijnaldum een gezellig koor onder leiding van Simon Bouma. Het brede repertoire is samengesteld uit drie- en vierstemmige liedjes die goed in het gehoor liggen.


De Sleattemer Kaaien is een vrouwenkoor uit Sloten. Het koor telt 30 vrouwen van verschillende leeftijden en is in 2003 opgericht. Het koor zingt een breed repertoire van ballades, pop-folksongs en traditionals in verschillende talen.


Sneker Cantorij bestaat  uit zeven sopranen, acht alten, vier tenoren en vijf bassen. Het koor staat sinds januari 2016 onder leiding van dirigent Jan Stulp. Het repertoire van de groep bestaat voor het merendeel uit klassieke werken vanaf de Renaissance tot heden.


’t Skarsterkoar

’t Skarsterkoar is een gemengd koor uit Joure.


’t Soatsje is een gemengd koor met ongeveer 30-32 leden onder leiding van Simon Hoogstins. Zij hebben een breed repertoire en zingen meestal 4-stemmig.


Het Veenpolderkoor

Het Veenpolderkoor is een vrouwenkoor uit Scherpenzeel.


Intermezzo  bestaat uit vijf geschoolde zangeressen en een ervaren pianist.
Het vocaal ensemble biedt een groot aantal muzikale stijlen.


Vocal Chain is een gemengd koor bestaande uit 18 leden en zingt zowel a capella als met piano begeleiding.
Het koor heeft een uitgebreid repetoire en zingt 4 tot 6 stemmig. Het koor staat onder leiding van Gert-Jan Hoekstra


Vrouwenkoor Eigenwijs

Eigenwijs is een vrouwenkoor uit Drachten, opgericht in 2004.


Vrouwenkoor Excelsior

Vrouwenkoor Excelsior is een vrouwenkoor uit Leeuwarden


Wâldsang

Wâldsang is een vrouwenkoor uit Aldskoat.


Zangvereniging Helicon

Zangvereniging Helicon is een gemengd koor uit Vegelinsoord.


Zangvereniging Olde-Nijelamer

Zangvereniging Olde-Nijelamer is een dameskoor. Zij repeteren in Oldelamer.