Het Bildts Frôlyskoor is voortgekomen uit het veel kleinere koor van Vrouwen van Nu afdeling Het Bildt.

Onder de inspirerende leiding van onze dirigent Tseard Nauta is het uitgegroeid tot een koor van ruim 30 enthousiaste zangeressen.

Het koor heeft een gevarieerd programma van bekende en minder bekende melodieën, engelstalig, nederlands, fries, bildts, zuid-afrikaans en zelfs maori.

We bieden een middag- of avondvullend programma;

De maker van de groepsfoto is: Jelke de Jager